Język włoski zawodowy


Il servizio di sala Bardzo obszerny włoski podręcznik przygotowujący do pracy w zawodach związanych z żywieniem, gastronomią oraz restauratorstwem. Książka w szczegółowy sposób prezentuje kwestie: • bezpieczeństwa żywienia (higiena lokalu gastronomicznego i personelu, prewencja i pierwsza pomoc), • komunikacji w lokalu
84.90 PLN
Il servizio di sala Bardzo obszerny włoski podręcznik przygotowujący do pracy w zawodach związanych z żywieniem, gastronomią oraz restauratorstwem. Książka w szczegółowy sposób prezentuje kwestie: • bezpieczeństwa żywienia (higiena lokalu gastronomicznego i personelu, prewencja i pierwsza pomoc), • komunikacji w lokalu
99.00 PLN
La nuova cucina professionale + quaderno operativo Bardzo obszerny włoski podręcznik przygotowujący do pracy w zawodach związanych z żywieniem, gastronomią oraz restauratorstwem. Książka w szczegółowy sposób prezentuje kwestie: • kultury, historii i roli żywienia, • składników pokarmowych i ich znaczenia w diecie człowieka, •
109.00 PLN
Marketing della ristorazione: dal servizio al prodotto Włoski podręcznik przygotowujący do pracy w zawodach związanych z żywieniem, gastronomią oraz restauratorstwem. Książka w prezentuje kwestie: • marketingu w branży gastronomicznej i restauracyjnej, • kształtowania oferty restauracyjnej, • jakości obsługi restauracyjnej, •
69.90 PLN
Scienza e cultura dell’alimentazione - Enogastronomia - Sala e Vendita Bardzo obszerny włoski podręcznik przygotowujący do pracy w zawodach związanych z żywieniem, gastronomią oraz restauratorstwem. Dwutomowa książka w szczegółowy sposób prezentuje: • główne typy składników odżywczych i produktów żywnościowych, • sposoby
119.00 PLN
Scienza e cultura dell’alimentazione - Prodotti dolciari Bardzo obszerny włoski podręcznik przygotowujący do pracy w zawodach związanych z żywieniem, cukiernictwem oraz restauratorstwem. Dwutomowa książka w szczegółowy sposób prezentuje: • historię wyrobów cukierniczych od czasów antycznych do współczesnych, •
119.00 PLN
Techniche di Sala, Bar e Sommellerie + quaderno oparativo Bardzo obszerny włoski podręcznik przygotowujący do pracy w restauracji, barze oraz jako sommelier. Książka w szczegółowy sposób prezentuje: • kwestie bezpieczeństwa żywienia, • kwestie bezpieczeństwa pracy w restauracji/barze, • charakterystykę wymagań i głównych
89.00 PLN