Materiały do kopiowania

Kategoria obejmuje publikacje z wydawnictwa ELI PUBLISHING przeznaczone do kserowania i powielania przez nauczycieli i lektorów. Książki służą do nauki słownictwa i gramatyki języka niemieckiego oraz ćwiczenia rozumienia ze słuchu i budowania ustnych wypowiedzi. Książki posiadają czarno-biały druk i są przystosowane do wygodnego rozkładania na skanerze, lub kserokopiarce.


 119.00 PLN  Cena: 107.10 PLN 
Hörverstehen 1 - Kopiervorlagen + CD audio to książka na poziomie początkującym oraz wyższym służąca do nauki rozumienia ze słuchu. Składa się z 30 przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm z licznymi ćwiczeniami polegającymi na zakreślaniu poprawnych odpowiedzi, krótkich tekstów do
 119.00 PLN  Cena: 107.10 PLN 
 119.00 PLN  Cena: 107.10 PLN 
Hörverstehen 2 - Kopiervorlagen + CD audio to książka na poziomie średnio zaawansowanym oraz wyższym służąca do nauki rozumienia ze słuchu. Składa się z 30 przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm z licznymi ćwiczeniami polegającymi na zakreślaniu poprawnych odpowiedzi, krótkich tekstów do
 119.00 PLN  Cena: 107.10 PLN 
Mit Kreuzworträtseln Deutsch lernen 1 - Ausgabe mit Kopiervorlagen to książka prezentująca, sprawdzająca i systematyzująca poprzez zabawy krzyżówkowe znajomość słownictwa niemieckiego z różnych dziedzin życia na poziomie początkującym. Składa się z przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu
 99.90 PLN  Cena: 89.91 PLN 
Mit Kreuzworträtseln Deutsch lernen 2 - Ausgabe mit Kopiervorlagen to książka prezentująca, sprawdzająca i systematyzująca poprzez zabawy krzyżówkowe znajomość słownictwa niemieckiego z różnych dziedzin życia na poziomie średnio zaawansowanym. Składa się z przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart
 99.90 PLN  Cena: 89.91 PLN 
 86.90 PLN  Cena: 78.20 PLN 
Vorhang auf! - Kopiervorlagen - Rollenspiele für den Deutsch-Unterricht   to książka ukierunkowana na rozwijanie umiejętności budowania ustnej wypowiedzi oraz dokonywania samooceny tych umiejętności. Składa się z przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm prezentujących 12 scenek do odegrania
 86.90 PLN  Cena: 78.20 PLN 
 99.90 PLN  Cena: 89.91 PLN 
Wortschatzarbeit 1 - Kopiervorlagen to książka na poziomie początkującym i wyższym służąca do nauki słownictwa języka niemieckiego, w szczególności związanego z tematami dotyczącymi życia codziennego. Składa się z 60 przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm prezentujących około 1000
 99.90 PLN  Cena: 89.91 PLN 
 99.90 PLN  Cena: 89.91 PLN 
Wortschatzarbeit 2 - Kopiervorlagen to książka na poziomie średnio zaawansowanym służąca do nauki słownictwa języka niemieckiego, w szczególności związanego z tematami dotyczącymi życia codziennego. Składa się z 60 przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm prezentujących około 1000 słów w
 99.90 PLN  Cena: 89.91 PLN 

Kategorie