Piazza Navona

Piazza Navona to kurs języka włoskiego przeznaczony dla osób na poziomie początkującym. Jego celem jest osiągnięcie przez uczącego się znajomości języka na poziomie A2 zgodnie ze standardami ESOKJ. Kurs nadaje się zarówno do użytku typowo szkolnego, jak i zupełnie samodzielnej, indywidualnej nauki w domu.

Szereg ćwiczeń przeznaczonych dla par i grup pozwala nauczycielowi aranżować sytuacje komunikacyjne o realistycznym, codziennym i życiowym charakterze, równocześnie stymulując współpracę pomiędzy uczniami, pobudzając ich do refleksji i samooceny.

Podręcznik kładzie nacisk na aspekt komunikacyjny i na rzeczywiste używanie języka, zwracając przy tym także uwagę na potrzeby uczniów i konieczną analizę języka i jego struktur. Równowaga pomiędzy aspektem pragmatycznym a nauką gramatyki i słownictwa jest starannie utrzymana poprzez prezentację treści językowych w sposób silnie skontekstualizowany.

Wiele ćwiczeń reprezentuje podejście międzykulturowe: by zapobiegać posługiwaniu się stereotypami, podręcznik proponuje porównanie kultury włoskiej z kulturą czytelnika, zachęcając do szukania różnić i podobieństw. Bogata szata graficzna, składająca się z aktualnych fotografii, daje wgląd we współczesne Włochy i jest także skutecznym narzędziem wspomagającym rozumienie i rozwiązywanie zadań.


Piazza Navona + CD audio Piazza Navona to kurs języka włoskiego przeznaczony dla osób na poziomie początkującym. Jego celem jest osiągnięcie przez uczącego się znajomości języka na poziomie A2 zgodnie ze standardami ESOKJ. Kurs nadaje się zarówno do użytku typowo szkolnego, jak i zupełnie samodzielnej, indywidualnej nauki w domu.
93.90 PLN
 chwilowy brak 
Piazza Navona - Guida per l'insegnante Poradnik metodyczny do kursu Piazza Navone zawiera wprowadzenie metodologiczne do kursu oraz wyczerpujące komentarze do ćwiczeń zawartych w podręczniku a także dodatkowe zadania i propozycje nowych, np. wykorzystujących zasoby internetu. Autorzy: Ivana Fratter, Claudia Troncarelli 30 x 21 cm 104 strony
27.90 PLN