New Step Ahead

New Step Ahead to trzystopniowy kurs języka angielskiego z wydawnictwa ELI PUBLISHING przeznaczony dla młodzieży w wieku gimnazjalnym. Metoda New Step Ahead opiera się na praktycznym wykorzystaniu teorii inteligencji wielorakich oraz zastosowaniu materiałów o tematyce odpowiadającej zakresowi zainteresowań i upodobaniom młodzieży, w tym tematów związanych z nowymi technologiami, bieżącymi wydarzeniami z krajów anglojęzycznych, jak również kultury i tradycji.

W skład każdego poziomu kursu wchodzą następujące komponenty:
-podręcznik ucznia + CD-ROM
-zeszyt ćwiczeń + CD audio
-portfolio
-przewodnik dla nauczyciela + Class CD
-zeszyt Test Book + CD audio

Autorzy: Edition by Claire Moore and Elizabeth Lee


New Step Ahead 1 - Student’s Book + CD-ROM Poziom A1-A2 Podręcznik pierwszego poziomu trzystopniowego kursu języka angielskiego New Step Ahead przeznaczonego dla młodzieży. Metoda New Step Ahead opiera się na praktycznym wykorzystaniu teorii inteligencji wielorakich oraz zastosowaniu materiałów o tematyce odpowiadającej zakresowi
53.90 PLN
New Step Ahead 1 - Workbook + Audio CD Poziom A1-A2 Zeszyt ćwiczeń New Step Ahead 1 koncentruje się na zadaniach ukierunkowanych na naukę czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu. Każda jednostka lekcyjna zeszytu składa się z następujących sekcji: -Grammar Exercises, -Steps to Communication -Vocabulary, Ponadto w zeszycie ćwiczeń
41.90 PLN
 chwilowy brak 
New Step Ahead 1 - Portfolio Poziom A1-A2 Zeszyt Portfolio podzielony jest między innymi na sekcje Passport, Linguistic Biography oraz My Dossier i zachęca do ewaluacji własnych umiejętności i kompetencji językowych, jak również pomaga w organizacji nauki języka angielskiego w trakcie pierwszego roku pracy z kursem New Step Ahead. W
19.90 PLN
New Step Ahead 1 - Teacher's Book + Class CD Poziom A1-A2 Przewodnik dla nauczyciela zawiera prezentację założeń metodologicznych kursu New Step Ahead , a ponadto liczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia poszczególnych lekcji z podręcznika, jak również sekcje służące do ewaluacji na poziomach A1, A2. W przewodniku znajduje się
99.90 PLN
 chwilowy brak 
New Step Ahead 1 - Test Book + Audio CD Poziom A1-A2 Zeszyt Test Book zawiera testy poprzedzające i zamykające poszczególne lekcje i moduły z podręcznika, jak również 5 testów końcowych sprawdzających kompetencje niezbędne do przystąpienia do międzynarodowych egzaminów ze znajomości języka angielskiego. W skład kursu New Step
45.90 PLN
New Step Ahead 2 - Student’s Book + CD-ROM Poziom A2-B1 Podręcznik drugiego poziomu trzystopniowego kursu języka angielskiego New Step Ahead przeznaczonego dla młodzieży. Metoda New Step Ahead opiera się na praktycznym wykorzystaniu teorii inteligencji wielorakich oraz zastosowaniu materiałów o tematyce odpowiadającej zakresowi
53.90 PLN
 chwilowy brak 
New Step Ahead 2 - Workbook + Audio CD Poziom A2-B1 Zeszyt ćwiczeń New Step Ahead 2 koncentruje się na zadaniach ukierunkowanych na naukę czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu. Każda jednostka lekcyjna zeszytu składa się z następujących sekcji: -Grammar Exercises, -Steps to Communication -Vocabulary, Ponadto w zeszycie ćwiczeń
41.90 PLN
 chwilowy brak 
New Step Ahead 2 - Portfolio Poziom A2-B1 Zeszyt Portfolio podzielony jest między innymi na sekcje Passport, Linguistic Biography oraz My Dossier i zachęca do ewaluacji własnych umiejętności i kompetencji językowych, jak również pomaga w organizacji nauki języka angielskiego w trakcie drugiego roku pracy z kursem New Step Ahead. W skład
19.90 PLN
New Step Ahead 2 - Teacher's Book + Class CD Poziom A2-B1 Przewodnik dla nauczyciela zawiera prezentację założeń metodologicznych kursu New Step Ahead , a ponadto liczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia poszczególnych lekcji z podręcznika, jak również sekcje służące do ewaluacji na poziomach A1, A2. W przewodniku znajduje się
99.90 PLN
 chwilowy brak 
New Step Ahead 2 - Test Book + Audio CD Poziom A2-B1 Zeszyt Test Book zawiera testy poprzedzające i zamykające poszczególne lekcje i moduły z podręcznika, jak również 5 testów końcowych sprawdzających kompetencje niezbędne do przystąpienia do międzynarodowych egzaminów ze znajomości języka angielskiego. W skład kursu New Step
45.90 PLN
 chwilowy brak 
New Step Ahead 3 - Student’s Book + CD-ROM Poziom B1 Podręcznik trzeciego poziomu trzystopniowego kursu języka angielskiego New Step Ahead przeznaczonego dla młodzieży w wieku gimnazjalnym. Metoda New Step Ahead opiera się na praktycznym wykorzystaniu teorii inteligencji wielorakich oraz zastosowaniu materiałów o tematyce
53.90 PLN
New Step Ahead 3 - Workbook + Audio CD Poziom B1 Zeszyt ćwiczeń New Step Ahead 3 koncentruje się na zadaniach ukierunkowanych na naukę czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu. Każda jednostka lekcyjna zeszytu składa się z następujących sekcji: -Grammar Exercises, -Steps to Communication -Vocabulary, Ponadto w zeszycie ćwiczeń
41.90 PLN
 chwilowy brak 
New Step Ahead 3 - Portfolio Poziom B1 Zeszyt Portfolio podzielony jest między innymi na sekcje Passport, Linguistic Biography oraz My Dossier i zachęca do ewaluacji własnych umiejętności i kompetencji językowych, jak również pomaga w organizacji nauki języka angielskiego w trakcie trzeciego roku pracy z kursem New Step Ahead. W skład
19.90 PLN
 chwilowy brak 

Kategorie