Materiały do kopiowania

Kategoria obejmuje publikacje z wydawnictwa ELI PUBLISHING przeznaczone do kserowania i powielania przez nauczycieli i lektorów. Książki służą do nauki słownictwa i gramatyki języka włoskiego oraz rozumienia ze słuchu i budowania ustnych wypowiedzi. Książki posiadają czarno-biały druk i są przystosowane do wygodnego rozkładania na skanerze, lub kserokopiarce.


 119.90 PLN  Cena: 107.91 PLN 
Attività di ascolto 1 + CD audio to książka na poziomie początkującym oraz wyższym służąca do nauki rozumienia ze słuchu. Składa się z 30 przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm z licznymi ćwiczeniami polegającymi na zakreślaniu poprawnych odpowiedzi, krótkich tekstów do uzupełnienia,
 119.90 PLN  Cena: 107.91 PLN 
 119.90 PLN  Cena: 107.91 PLN 
Attività di ascolto 2 + CD audio to książka na poziomie średniozaawansowanym oraz wyższym służąca do nauki rozumienia ze słuchu. Składa się z 30 przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm z licznymi ćwiczeniami polegającymi na zakreślaniu poprawnych odpowiedzi, krótkich tekstów do
 119.90 PLN  Cena: 107.91 PLN 
 89.90 PLN  Cena: 80.91 PLN 
Attività lessicali 1 to książka na poziomie początkującym i wyższym służąca do nauki słownictwa języka włoskiego, w szczególności związanego z tematami dotyczącymi życia codziennego. Składa się z 60 przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm prezentujących około 1000 słów w 40
 89.90 PLN  Cena: 80.91 PLN 
 89.90 PLN  Cena: 80.91 PLN 
Attività lessicali 2 to książka na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym służąca do nauki słownictwa języka włoskiego, w szczególności związanego z tematami dotyczącymi życia codziennego. Składa się z 60 przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm prezentujących około 1000 słów w
 89.90 PLN  Cena: 80.91 PLN 
Italiano con le parole crociate 1 livello elementare - edizione fotocopiabile - to książka prezentująca, sprawdzająca i systematyzująca poprzez zabawy krzyżówkowe znajomość słownictwa włoskiego z różnych dziedzin życia na poziomie początkującym. Składa się z przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu
 94.90 PLN  Cena: 85.41 PLN 
Italiano con le parole crociate 2 livello intermedio - edizione fotocopiabile - to książka prezentująca, sprawdzająca i systematyzująca poprzez zabawy krzyżówkowe znajomość słownictwa włoskiego z różnych dziedzin życia na poziomie średniozaawansowanym. Składa się z przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart
 94.90 PLN  Cena: 85.41 PLN 
 69.90 PLN  Cena: 62.91 PLN 
Italiano per stranieri 1° livello - Risorse e strumenti per l'insegnante  Przeznaczona do swobodnego kopiowania książka koncentrująca się na problematyce nauczania języka włoskiego jako obcego wśród dzieci w kontekście zajęć szkolnych oraz integracji z grupą rówieśniczą posługującą się tym językiem. Książka w formie
 69.90 PLN  Cena: 62.91 PLN 
 chwilowy brak 
 69.90 PLN  Cena: 62.91 PLN 
Italiano per stranieri 2° livello - Risorse e strumenti per l'insegnante  Przeznaczona do swobodnego kopiowania książka koncentrująca się na problematyce nauczania języka włoskiego jako obcego wśród dzieci w kontekście zajęć szkolnych oraz integracji z grupą rówieśniczą posługującą się tym językiem. Książka w formie
 69.90 PLN  Cena: 62.91 PLN 
 69.90 PLN  Cena: 62.91 PLN 
Logica linguistica 1° livello - Risorse e strumenti per l'insegnante  Przeznaczona do swobodnego kopiowania książka koncentrująca się na problematyce nauczania języka włoskiego jako obcego wśród dzieci w kontekście zajęć szkolnych oraz integracji z grupą rówieśniczą posługującą się tym językiem. Książka w formie zwięzłych
 69.90 PLN  Cena: 62.91 PLN 
 69.00 PLN  Cena: 62.10 PLN 
Logica linguistica 2° livello - Risorse e strumenti per l'insegnante  Przeznaczona do swobodnego kopiowania książka koncentrująca się na problematyce nauczania języka włoskiego jako obcego wśród dzieci w kontekście zajęć szkolnych oraz integracji z grupą rówieśniczą posługującą się tym językiem. Książka w formie zwięzłych
 69.00 PLN  Cena: 62.10 PLN 

Kategorie