Materiały do kopiowania

Kategoria obejmuje publikacje z wydawnictwa ELI PUBLISHING przeznaczone do kserowania i powielania przez nauczycieli i lektorów. Książki służą do nauki słownictwa i gramatyki języka angielskiego oraz rozumienia ze słuchu i budowania ustnych wypowiedzi. Książki posiadają czarno-biały druk i są przystosowane do wygodnego rozkładania na skanerze, lub kserokopiarce.

 106.90 PLN  Cena: 96.21 PLN 
Dreamers + Audio CD - Great people who have changed the world - książka do swobodnego kopiowania mająca na celu pogłębienie zasobu słownictwa, znajomości gramatyki oraz umiejętności budowania wypowiedzi ustnej w języku angielskim na poziomie A2-B1.  Książka składa się z serii dokumentów prezentujących biografie ludzi, których
 106.90 PLN  Cena: 96.21 PLN 
 99.90 PLN  Cena: 89.91 PLN 
English with crosswords 1 elementary level to książka prezentująca, sprawdzająca i systematyzująca poprzez zabawy krzyżówkowe znajomość słownictwa angielskiego z różnych dziedzin życia na poziomie początkującym. Składa się z przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm. Słownictwo pogrupowane
 99.90 PLN  Cena: 89.91 PLN 
English with crosswords 2 intermediate level  to książka prezentująca, sprawdzająca i systematyzująca poprzez zabawy krzyżówkowe znajomość słownictwa angielskiego z różnych dziedzin życia na poziomie średnim. Składa się z przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm. Słownictwo
 99.90 PLN  Cena: 89.91 PLN 
 89.90 PLN  Cena: 80.91 PLN 
From Games to Plays to książka na poziomie początkującym i wyższym wspomagająca naukę poprawnej wymowy i stymulująca umiejętność budowania płynnej wypowiedzi ustnej w języku angielskim. Książka składa się ośmiu rozdziałów zawierających scenariusze prostych historii do odegrania. Każdy rozdział rozpoczyna się od jasnych i
 89.90 PLN  Cena: 80.91 PLN 
Grammar Trainer 1 (A1-A2) Photocopiable Resource Book - Beginner/Elementary - to pierwszy poziom z serii trzech książek z materiałami wspomagającymi naukę gramatyki języka angielskiego na poziomach A1-B1 przeznaczonymi do swobodnego kopiowania przez nauczycieli i lektorów. Książka podzielona jest na 46 jednostronicowych rozdziałów
 89.90 PLN  Cena: 80.91 PLN 
Grammar Trainer 2 (A2) Photocopiable Resource Book - Elementary - to drugi poziom z serii trzech książek z materiałami wspomagającymi naukę gramatyki języka angielskiego na poziomach A1-B1 przeznaczonymi do swobodnego kopiowania przez nauczycieli i lektorów. Książka podzielona jest na 58 jednostronicowych rozdziałów poświęconych
 89.90 PLN  Cena: 80.91 PLN 
Grammar Trainer 3 (A2-B1) Photocopiable Resource Book - Elementary/Pre-Intermediate - to trzeci poziom z serii książek z materiałami wspomagającymi naukę gramatyki języka angielskiego na poziomach A1-B1 przeznaczonymi do swobodnego kopiowania przez nauczycieli i lektorów. Książka podzielona jest na 58 jednostronicowych rozdziałów
 89.90 PLN  Cena: 80.91 PLN 
 79.91 PLN  Cena: 71.91 PLN 
Green Series -Photocopiable Resource Book to książka do nauki słownictwa nawiązująca do klasycznych bajek i baśni (przygotowana w oparciu o serię lekturek dla dzieci Ready to Read Green Series). Książka składa się z ponad 60 przystosowanych do kserowania czarno-białych stron z różnego rodzaju grami, zabawami i zgadywankami, odrębnej
 79.91 PLN  Cena: 71.91 PLN 
 106.90 PLN  Cena: 96.21 PLN 
Language Trainer 1 Photocopiable Resource Book - A1-A2 Beginner - Elementary with Audio CD Language Trainer 1 + CD został pomyślany jako zbiór materiałów dodatkowych dla osób uczących się języka angielskiego na poziomie początkującym i podstawowym (A1 - A2). Celem książki jest rozwijanie i doskonalenie znajomości słownictwa i
 106.90 PLN  Cena: 96.21 PLN 
 106.90 PLN  Cena: 96.21 PLN 
Language Trainer 2 Photocopiable Resource Book - A2-B1 Elementary - Intermediate with Audio CD Language Trainer 2 + CD został pomyślany jako zbiór materiałów dodatkowych dla osób uczących się języka angielskiego na poziomie podstawowym i średnio-zaawansowanym (A2 - B1). Celem książki jest rozwijanie i doskonalenie znajomości
 106.90 PLN  Cena: 96.21 PLN 
 89.90 PLN  Cena: 80.91 PLN 
Let's act! - Mini plays for the English classroom to książka ukierunkowana na rozwijanie umiejętności budowania ustnej wypowiedzi oraz dokonywania samooceny tych umiejętności. Składa się z przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm prezentujących 12 scenek do odegrania przez uczniów. Każda ze
 89.90 PLN  Cena: 80.91 PLN 
Listening activities 1 + CD audio Photocopiable Resource Book - elementary, pre-intermediate to książka na poziomie początkującym oraz wyższym służąca do nauki rozumienia ze słuchu. Składa się z 30 przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm z licznymi ćwiczeniami polegającymi na zakreślaniu
 106.90 PLN  Cena: 96.21 PLN 
Listening activities 2 + CD audio Photocopiable Resource Book - intermediate, upper-intermediate to książka na poziomie średniozaawansowanym oraz wyższym służąca do nauki rozumienia ze słuchu. Składa się z 30 przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm z licznymi ćwiczeniami polegającymi na
 106.90 PLN  Cena: 96.21 PLN 
Vocabulary Builder 1 Photocopiable Resource Book - elementary, pre-intermediate to książka na poziomie początkującym i wyższym służąca do nauki słownictwa języka angielskiego, w szczególności związanego z tematami dotyczącymi życia codziennego. Składa się z 60 przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu
 95.90 PLN  Cena: 86.31 PLN 
Vocabulary Builder 2 Photocopiable Resource Book - intermediate, upper-intermediate to książka na poziomie średniozaawansowanym i wyższym służąca do nauki słownictwa języka angielskiego, w szczególności związanego z tematami dotyczącymi życia codziennego. Składa się z 60 przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych
 95.90 PLN  Cena: 86.31 PLN 

Kategorie