Jojo

Jojo jest dwupoziomową metodą do nauki języka francuskiego z wydawnictwa ELI PUBLISHING przeznaczoną na dla dzieci w wieku około 8-10 lat. Bohaterem książki jest śmieszny chłopiec o imieniu Georges nazywany zdrobniale Jojo oraz jego przyjaciele. Głównym celem metody jest "wyposażenie" dziecka w uniwersalne umiejętności i kompetencje językowe odpowiadające poziomowi A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i mające stanowić dla niego uniwersalne narzędzie do dalszego pogłębiania znajomości języka francuskiego. Atutem metody jest połączenie stymulacji dziecka do form komunikacji werbalnej, muzycznej, graficznej, fizycznej oraz emocjonalnej zgodnie z teorią inteligencji wielorakich. Metoda jednocześnie pozostawia nauczycielowi duży obszar dowolności wykorzystania materiałów i prowadzenia lekcji.

Każdy z dwóch poziomów składa się z:
-podręcznika ucznia
-zeszytu ćwiczeń dla ucznia wraz z portfolio
-podręcznika metodycznego dla nauczyciela z załączoną płytką CD audio
-ilustrowanych kart dla nauczycielaJojo 1 livre de l'élève - podręcznik ucznia do poziomu pierwszego metody Jojo składający się z 10 lekcji poprzedzonych lekcją wprowadzającą numer 0. Po każdych 5 lekcjach następuje kilkustronicowy bilan sprawdzający i poszerzający zakres zapamiętanych słówek, konstrukcji gramatycznych i nabytych umiejętności językowych. Każda
 38.90 PLN  Cena: 35.02 PLN 
Jojo 1 cahier d'activités to zeszyt ćwiczeń do poziomu pierwszego metody Jojo wraz z załączonym portfolio zawierającym ćwiczenia zorientowane wokół profilu osobowego i zainteresowań ucznia. Autorzy: M.A.Apicella, H.Challier Format 21,5x28,5cm, 64 strony ISBN 9788853611420 Metoda: Jojo Wydawnictwo ELI
 25.90 PLN  Cena: 23.31 PLN 
 98.90 PLN  Cena: 89.01 PLN 
Jojo 1 guide pédagogique + CD audio to podręcznik metodyczny do pierwszego poziomu metody Jojo przedstawiający jego główne założenia dydaktyczne oraz sugestie i wskazówki dotyczące dodatkowych ćwiczeń i zabaw bazujących na podręczniku. Każda lekcja opisana jest pod kątem wprowadzanych funkcji komunikacyjnych i struktur językowych.
 98.90 PLN  Cena: 89.01 PLN 
 54.89 PLN  Cena: 49.41 PLN 
Jojo 1 cartes illustrés to zestaw 64 kolorowych kart służących do zapamiętywania słownictwa francuskiego do poziomu pierwszego metody Jojo . Każda z kart z jednej strony posiada rysunek przedmiotu, a z drugiej strony jego nazwę. Autorzy: M.A.Apicella, H.Challier Format 15x21cm, 64 karty ISBN 9788853611468 Metoda: Jojo Wydawnictwo ELI
 54.89 PLN  Cena: 49.41 PLN 
 159.90 PLN  Cena: 143.91 PLN 
Jojo 1 Livre actif - CD-ROM to poziom pierwszy kursu Jojo méthode de français w wersji elektronicznej przeznaczony do pracy z wykorzystaniem komputera, projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej. Płyta zawiera całość podręcznika i zeszytu ćwiczeń Jojo 1 oraz nagrania z płyty CD audio załączonej do przewodnika metodycznego
 159.90 PLN  Cena: 143.91 PLN 
Jojo 2 livre de l'élève - podręcznik ucznia do poziomu drugiego metody Jojo składający się z 10 lekcji poprzedzonych lekcją wprowadzającą. Po każdych 5 lekcjach znajduje się kilkustronicowy bilan sprawdzający i poszerzający zakres zapamiętanych słówek, konstrukcji gramatycznych i nabytych umiejętności językowych. Każda lekcja
 38.90 PLN  Cena: 35.02 PLN 
Jojo 2 cahier d'activités to zeszyt ćwiczeń do poziomu drugiego metody Jojo wraz z załączonym portfolio zawierającym ćwiczenia zorientowane wokół profilu osobowego i zainteresowań ucznia. Autorzy: M.A.Apicella, H.Challier Format 21,5x28,5cm, 64 strony ISBN 9788853611437 Metoda: Jojo Wydawnictwo ELI
 25.90 PLN  Cena: 23.31 PLN 
 98.90 PLN  Cena: 89.01 PLN 
Jojo 2 guide pédagogique + CD audio to podręcznik metodyczny do drugiego poziomu metody Jojo przedstawiający jego główne założenia dydaktyczne podręcznika oraz sugestie i wskazówki dotyczące dodatkowych ćwiczeń i zabaw bazujacych na podręczniku. Każda lekcja opisana jest pod kątem wprowadzanych funkcji komunikacyjnych i struktur
 98.90 PLN  Cena: 89.01 PLN 
 54.89 PLN  Cena: 49.41 PLN 
Jojo 2 cartes illustrés to zestaw 64 kolorowych kart służących do zapamiętywania słownictwa francuskiego do poziomu drugiego metody Jojo . Każda z kart z jednej strony posiada rysunek przedmiotu, a z drugiej strony jego nazwę. Autorzy: M.A.Apicella, H.Challier Format 15x21cm, 64 karty ISBN 9788853611475 Metoda: Jojo Wydawnictwo ELI
 54.89 PLN  Cena: 49.41 PLN 
 159.90 PLN  Cena: 143.91 PLN 
Jojo 2 Livre actif - CD-ROM to drugi poziom kursu Jojo méthode de français w wersji elektronicznej przeznaczony do pracy z wykorzystaniem komputera, projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej. Płyta zawiera całość podręcznika i zeszytu ćwiczeń Jojo 2 oraz nagrania z płyty CD audio załączonej do przewodnika metodycznego
 159.90 PLN  Cena: 143.91 PLN 
Jojo 3 livre de l'élève - podręcznik ucznia do poziomu trzeciego metody Jojo składający się z 8 jednostek lekcyjnych. Po każdych 4 lekcjach następuje kilkustronicowy bilan sprawdzający i poszerzający zakres zapamiętanych słówek, konstrukcji gramatycznych i nabytych umiejętności językowych. Każda lekcja zajmuje 7-8 stron i składa
 38.90 PLN  Cena: 35.02 PLN 
Jojo 3 cahier d'activités to zeszyt ćwiczeń do poziomu trzeciego metody Jojo wraz z załączonym portfolio zawierającym ćwiczenia zorientowane wokół profilu osobowego i zainteresowań ucznia. Autorzy: M.A.Apicella, H.Challier Format 21,5x28,5cm, 48 stron ISBN 9788853613837 Metoda: Jojo Wydawnictwo ELI, 2012
 25.90 PLN  Cena: 23.31 PLN 
 98.90 PLN  Cena: 89.01 PLN 
Jojo 3 guide pédagogique + CD audio to podręcznik metodyczny do trzeciego poziomu metody Jojo przedstawiający jego główne założenia dydaktyczne podręcznika oraz sugestie i wskazówki dotyczące dodatkowych ćwiczeń i zabaw bazujących na podręczniku. Każda lekcja opisana jest pod kątem wprowadzanych funkcji komunikacyjnych i struktur
 98.90 PLN  Cena: 89.01 PLN 
 159.90 PLN  Cena: 143.91 PLN 
Jojo 3 Livre actif - CD-ROM to trzeci poziom kursu Jojo méthode de français w wersji elektronicznej przeznaczony do pracy z wykorzystaniem komputera, projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej. Płyta zawiera całość podręcznika i zeszytu ćwiczeń Jojo 3 oraz nagrania z płyty CD audio załączonej do przewodnika metodycznego dla
 159.90 PLN  Cena: 143.91 PLN 

Kategorie