Nuvola

Nuvola to seri książęk na poziomie szkoły podstawowej w języku włoskim. Każdy poziom, obejmujący zakres roku nauki szkolnej, składa się z kilku oddzielnych tomów, rozwijających tematy wynikające z głównych założeń dydaktycznych programu nauczania dla pierwszych klas szkoły podstawowej.


Nuvola 1 Nuvola to seria książek na poziomie szkoły podstawowej w języku włoskim. Każdy poziom obejmuje zakres roku nauki szkolnej i składa się z kilku oddzielnych tomów, rozwijających tematy wynikające z głównych założeń dydaktycznych programu nauczania w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Na zestaw na poziomie 1 składają
55.90 PLN
Nuvola 2 Nuvola to seria książek na poziomie szkoły podstawowej w języku włoskim. Każdy poziom obejmuje zakres roku nauki szkolnej i składa się z kilku oddzielnych tomów, rozwijających tematy wynikające z głównych założeń dydaktycznych programu nauczania w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Na zestaw na poziomie 2 składają
75.90 PLN
Nuvola 3 Nuvola to seria książek na poziomie szkoły podstawowej w języku włoskim. Każdy poziom obejmuje zakres roku nauki szkolnej i składa się z kilku oddzielnych tomów, rozwijających tematy wynikające z głównych założeń dydaktycznych programu nauczania w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Na zestaw na poziomie 3 składają
109.00 PLN

Kategorie