Hélico

Hélico et ses copains jest trzypoziomową metodą do nauki języka francuskiego z wydawnictwa ELI PUBLISHING przeznaczoną dla dzieci w wieku około 8-10 lat, uzupełnioną jednopoziomowym kursem wstępnym Hélico aux pays des jouets oraz trzypoziomowym zestawem zeszytów dodatkowych Hélico en vacances. Koncepcja kursu opiera się na wykorzystaniu teorii inteligencji wielorakich i, co za tym idzie, stymulowaniu dziecka do różnorakich form komunikacji (werbalnej, muzycznej, graficznej, fizycznej oraz emocjonalnej). Bohaterem serii jest sympatyczny miś Hélico podróżujący swoim magicznym helikopterem.

Każdy z trzech poziomów metody Hélico et ses copains składa się z:
-podręcznika ucznia
-zeszytu ćwiczeń dla ucznia
-podręcznika metodycznego dla nauczyciela
-płyty CD audio dla nauczyciela
-postera z kalendarzem
-czterech posterów z mapami Francji, alfabetem, zwierzętami i środkami transportu

Jednopoziomowy kurs propedeutyczny Hélico aux pays des jouets składa się z:
-podręcznika ucznia
-podręcznika metodycznego dla nauczyciela
-płyty CD audio dla nauczyciela

Każdy z trzech poziomów zeszytów dodatkowych Hélico en vacances składa się z:
-podręcznika ucznia z załączoną płytą CD audio

Autorami kolekcji są: Rita Gobbi, Catherine Bouard


Hélico aux pays des jouets - nowa wersja kursu języka francuskiego dla dzieci na poziomie początkującym. Hélico aux pays des jouets to przyjazny w użyciu i pozytywnie motywujący wstępny kurs języka francuskiego dla 5-7-latków, którego celem jest oswojenie dziecka z podstawowym słownictwem, zwrotami i fonetyką francuską oraz
 47.90 PLN  Cena: 43.11 PLN 
 chwilowy brak 
 36.90 PLN  Cena: 33.21 PLN 
Hélico aux pays des jouets CD audio to płytka CD audio do kursu wstępnego Hélico aux pays des jouets z piosenkami, wyliczankami, dialogami z podręcznika ucznia i ćwiczeniami rozwijającymi umiejętność rozumienia ze słuchu. Płyta stanowi dodatek do starszego wydania podręcznika bez płyty CD audio (obecna wersja podręcznika o numerze
 36.90 PLN  Cena: 33.21 PLN 
Hélico aux pays des jouets - guide pédagogique to podręcznik metodyczny dla nauczyciela do kursu wstępnego Hélico aux pays des jouets prezentujący jego główne założenia dydaktyczne oraz sugestie i wskazówki dotyczące dodatkowych ćwiczeń i zabaw bazujących na podręczniku. Każda lekcja opisana jest pod kątem wprowadzanych funkcji
 23.90 PLN  Cena: 21.50 PLN 
Hélico et ses copains 1 livre de l'élève to podręcznik ucznia do poziomu pierwszego metody Hélico et ses copains . Składa się z 9 lekcji głównych oraz 3 lekcji powtórkowych. Dodatkowo na końcu podręcznika znajduje się podsumowanie gramatyczne, oraz historyjka do odegrania przez dzieci. Przykładowe strony z podręczników Hélico et
 26.90 PLN  Cena: 24.21 PLN 
 13.90 PLN  Cena: 12.52 PLN 
Hélico et ses copains 1 cahier d'activités to zeszyt ćwiczeń do poziomu pierwszego metody Hélico et ses copains z ćwiczeniami wspomagającymi do podręcznika. Zawiera liczne gry i zabawy językowe, krzyżówki, porozrzucane słowa do uporządkowania, puzzle językowe, jak również kolorowanki i zgadywanki logiczne. Autorzy: Rita Gobbi,
 13.90 PLN  Cena: 12.52 PLN 
 chwilowy brak 
 37.90 PLN  Cena: 34.11 PLN 
Hélico et ses copains 1 CD audio to płytka CD audio do poziomu pierwszego metody Hélico et ses copains z piosenkami, wyliczankami i dialogami z podręcznika ucznia, jak również z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętność rozumienia ze słuchu. Autorzy: Rita Gobbi, Catherine Bouard Czas nagrania: 72min. ISBN 9788853612953 Metoda: Hélico et
 37.90 PLN  Cena: 34.11 PLN 
 27.90 PLN  Cena: 25.11 PLN 
Hélico et ses copains 1 guide pédagogique to podręcznik metodyczny dla nauczyciela do poziomu pierwszego metody Hélico et ses copains prezentujący jego główne założenia dydaktyczne oraz sugestie i wskazówki dotyczące dodatkowych ćwiczeń i zabaw bazujacych na podręczniku. Każda lekcja opisana jest pod kątem wprowadzanych funkcji
 27.90 PLN  Cena: 25.11 PLN 
 chwilowy brak 
Hélico et ses copains 2 livre de l'élève to podręcznik ucznia do poziomu drugiego metody Hélico et ses copains . Składa się z 9 lekcji głównych oraz 3 lekcji powtórkowych. Dodatkowo na końcu podręcznika znajduje się podsumowanie gramatyczne, oraz historyjka do odegrania przez dzieci. Przykładowe strony z podręczników Hélico et
 26.90 PLN  Cena: 24.21 PLN 
Hélico et ses copains 2 cahier d'activités to zeszyt ćwiczeń do poziomu drugiego metody Hélico et ses copains z ćwiczeniami wspomagajacymi do podręcznika. Zawiera liczne gry i zabawy językowe, krzyżówki, porozrzucane słowa do uporządkowania, puzzle językowe, jak również kolorowanki i zgadywanki logiczne. Autorzy: Rita Gobbi,
 13.90 PLN  Cena: 12.52 PLN 
 37.90 PLN  Cena: 34.11 PLN 
Hélico et ses copains 2 CD audio to płytka CD audio do poziomu drugiego metody Hélico et ses copains z piosenkami, wylicznakami i dialogami z podręcznika ucznia, jak również z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętność rozumienia ze słuchu. Autorzy: Rita Gobbi, Catherine Bouard Czas nagrania: 80min. ISBN 9788853612960 Metoda: Hélico et ses
 37.90 PLN  Cena: 34.11 PLN 
 chwilowy brak 
 27.90 PLN  Cena: 25.11 PLN 
Hélico et ses copains 2 guide pédagogique to podręcznik metodyczny dla nauczyciela do poziomu drugiego metody Hélico et ses copains prezentujący jego główne założenia dydaktyczne oraz sugestie i wskazówki dotyczące dodatkowych ćwiczeń i zabaw bazujących na podręczniku. Każda lekcja opisana jest pod kątem wprowadzanych funkcji
 27.90 PLN  Cena: 25.11 PLN 
 chwilowy brak 
Hélico et ses copains 3 livre de l'élève to podręcznik ucznia do poziomu trzeciego metody Hélico et ses copains . Składa się z 9 lekcji głównych oraz 3 lekcji powtórkowych. Dodatkowo na końcu podręcznika znajduje się podsumowanie gramatyczne, oraz historyjka do odegrania przez dzieci. Przykładowe strony z podręczników Hélico
 26.90 PLN  Cena: 24.21 PLN 
Hélico et ses copains 3 cahier d'activités to zeszyt ćwiczeń do poziomu trzeciego metody Hélico et ses copains z ćwiczeniami wspomagającymi do podręcznika. Zawiera liczne gry i zabawy językowe, krzyżówki, porozrzucane słowa do uporządkowania, puzzle językowe, jak również kolorowanki i zgadywanki logiczne. Autorzy: Rita Gobbi,
 13.90 PLN  Cena: 12.52 PLN 
 37.90 PLN  Cena: 34.11 PLN 
Hélico et ses copains 3 CD audio to płytka CD audio do poziomu trzeciego metody Hélico et ses copains z piosenkami, wyliczankami i dialogami z podręcznika ucznia, jak również z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętność rozumienia ze słuchu. Autorzy: Rita Gobbi, Catherine Bouard Czas nagrania: 86min. ISBN 9788853612977 Metoda: Hélico et
 37.90 PLN  Cena: 34.11 PLN 
 chwilowy brak 
 27.90 PLN  Cena: 25.11 PLN 
Hélico et ses copains 3 guide pédagogique to podręcznik metodyczny dla nauczyciela do poziomu trzeciego metody Hélico et ses copains prezentujący jego główne założenia dydaktyczne oraz sugestie i wskazówki dotyczące dodatkowych ćwiczeń i zabaw bazujacych na podręczniku. Każda lekcja opisana jest pod kątem wprowadzanych funkcji
 27.90 PLN  Cena: 25.11 PLN 
 chwilowy brak 
 24.90 PLN  Cena: 22.41 PLN 
Hélico en vacances 1 + CD audio to pierwsza część trzypoziomowego zestawu zeszytów dodatkowych wchodzących w skład metody Hélico zawierających różnorakie gry i zabawy do wykorzystania samodzielnego lub w grupie, ćwiczenia ze słuchu, oraz ćwiczenia sprawdzające i utrwalające materiał podręcznika Hélico et ses copains 1 . Do
 24.90 PLN  Cena: 22.41 PLN 
 Nakład wyczerpany nie będzie wznowienia 
 24.90 PLN  Cena: 22.41 PLN 
Hélico en vacances 2 + CD audio to druga część trzypoziomowego zestawu zeszytów dodatkowych wchodzących w skład metody Hélico zawierających różnorakie gry i zabawy do wykorzystania samodzielnego lub w grupie, ćwiczenia ze słuchu, oraz ćwiczenia sprawdzające i utrwalające materiał podręcznika Hélico et ses copains 2 . Do
 24.90 PLN  Cena: 22.41 PLN 
 Nakład wyczerpany nie będzie wznowienia 
 24.90 PLN  Cena: 22.41 PLN 
Hélico en vacances 3 + CD audio to druga część trzypoziomowego zestawu zeszytów dodatkowych wchodzących w skład metody Hélico zawierających różnorakie gry i zabawy do wykorzystania samodzielnego lub w grupie, ćwiczenia ze słuchu, oraz ćwiczenia sprawdzające i utrwalające materiał podręcznika Hélico et ses copains 3 . Do
 24.90 PLN  Cena: 22.41 PLN 
 Nakład wyczerpany nie będzie wznowienia 
 20.90 PLN  Cena: 18.81 PLN 
Hélico aux pays des jouets - livre de l'élève to podręcznik ucznia kursu wstępnego Hélico aux pays des jouets bazujący na wykorzystywaniu u dziecka inteligencji wielorakich, wprowadzający w podstawy języka francuskiego poprzez gry i zabawy o charakterze ludycznym, w tym wyliczanki, piosenki, kolorowanki i językowe gry logiczne. Bohaterem
 20.90 PLN  Cena: 18.81 PLN 
 Nakład wyczerpany nie będzie wznowienia 

Kategorie