Paso a paso

Paso a paso to trzypoziomowa metoda z wydawnictwa LA SPIGA MODERN LANGUAGES do nauki języka hiszpańskiego przeznaczona dla młodzieży.

Każdy z trzech poziomów metody składa się z:
-podręcznika ucznia z załączoną płytką CD audio
-podręcznika metodycznego dla nauczyciela

Autorami metody są: Annalydia Vera, Rosa Elena Salamone, Marzia Fascioli


Paso a paso A1 + CD audio
Paso a paso A1 + CD audio - Curso de lengua y civilización española - to podręcznik pierwszego poziomu metody Paso a paso ukierunkowany na kształtowanie umiejętności komunikowania się w języku hiszpańskim. Zawiera liczne czytanki, ćwiczenia gramatyczne oraz informacje kulturowe na temat Hiszpanii. Każda lekcja posiada klasyczną
39.90 PLN
 Nakład wyczerpany nie będzie wznowienia 
Paso a paso A1 guía didáctica
Paso a paso A1 guía didáctica to podręcznik metodyczny dla nauczyciela do poziomu A1 metody Paso a paso prezentujący jego główne założenia dydaktyczne oraz sugestie dotyczące dodatkowych ćwiczeń bazujących na podręczniku. Każda lekcja opisana jest pod kątem wprowadzanych funkcji komunikacyjnych i struktur językowych. Format
46.90 PLN
 Nakład wyczerpany nie będzie wznowienia 
Paso a paso A2 + CD audio - Curso de lengua y civilización española - to podręcznik drugiego poziomu metody Paso a paso ukierunkowany na kształtowanie umiejętności komunikowania się w języku hiszpańskim. Zawiera liczne czytanki, ćwiczenia gramatyczne oraz informacje kulturowe na temat Hiszpanii. Każda lekcja posiada klasyczną
39.90 PLN
Paso a paso A2 guía didáctica
Paso a paso A2 guía didáctica to podręcznik metodyczny dla nauczyciela do poziomu A2 metody Paso a paso prezentujący jego główne założenia dydaktyczne oraz sugestie dotyczące dodatkowych ćwiczeń bazujących na podręczniku. Każda lekcja opisana jest pod kątem wprowadzanych funkcji komunikacyjnych i struktur językowych. Format
46.90 PLN
 Nakład wyczerpany nie będzie wznowienia 
Paso a paso B1 + CD audio
Paso a paso B1 + CD audio - Curso de lengua y civilización española - to podręcznik trzeciego poziomu metody Paso a paso ukierunkowany na kształtowanie umiejętności komunikowania się w języku hiszpańskim. Zawiera liczne czytanki, ćwiczenia gramatyczne oraz informacje kulturowe na temat Hiszpanii. Każda lekcja posiada klasyczną
39.90 PLN
 Nakład wyczerpany nie będzie wznowienia 
Paso a paso B1 guía didáctica
Paso a paso B1 guía didáctica to podręcznik metodyczny dla nauczyciela do poziomu B1 metody Paso a paso prezentujący jego główne założenia dydaktyczne oraz sugestie dotyczące dodatkowych ćwiczeń bazujących na podręczniku. Każda lekcja opisana jest pod kątem wprowadzanych funkcji komunikacyjnych i struktur językowych. Format
46.90 PLN
 Nakład wyczerpany nie będzie wznowienia 
Paso a paso - Elementos de reflexión sobre la lengua + CD audio
Paso a paso - Elementos de reflexión sobre la lengua - teoría y actividades + CD audio - to podręcznik uzupełniający do metody Paso a paso . Zawiera 38 lekcji z materiałami mogącymi stanowić bazę portfolio językowego. Książka opracowana w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Marco Común Europeo De
46.90 PLN
 Nakład wyczerpany nie będzie wznowienia 

Kategorie