More School Subject Readings

Książki z tej serii oferują wybór interesujących tekstów z zakresu literatury faktu skorelowanych z currliculum szkolnym. Towarzyszące tekstom ćwiczenia i zadania pomagają w pełnym zrozumieniu czytanych tekstów.

More School Subject Readings 1 + Workbook + Hybrid CD Poziom: A2 - A2+ More School Subject Readings to trzyczęściowa seria przeznaczona dla uczących się języka angielskiego na poziomie początkującym wyższym. Służy do rozwoju umiejętności czytania bazując na tekstach z zakresu literatury faktu. • Tematy poszczególnych rozdziałów
57.90 PLN
More School Subject Readings 1 + Workbook + Hybrid CD Poziom: A2 - A2+ More School Subject Readings to trzyczęściowa seria przeznaczona dla uczących się języka angielskiego na poziomie początkującym wyższym. Służy do rozwoju umiejętności czytania bazując na tekstach z zakresu literatury faktu. • Tematy poszczególnych rozdziałów
57.90 PLN
More School Subject Readings 3 + Workbook + Hybrid CD Poziom: A2 - A2+ More School Subject Readings to trzyczęściowa seria przeznaczona dla uczących się języka angielskiego na poziomie początkującym wyższym. Służy do rozwoju umiejętności czytania bazując na tekstach z zakresu literatury faktu. • Tematy poszczególnych rozdziałów
57.90 PLN

Kategorie