Team Up in English (levels 1-4)

Team Up in English to 4-poziomowy kurs języka angielskiego z wydawnictwa ELI PUBLISHING przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym. Ideą przewodnią kursu jest nauka języka angielskiego poprzez współdziałanie wyrażone we wzajemnym komunikowaniu się oraz wspólnych doświadczeniach komunikacyjnych zdobywanych na gruncie społecznym oraz w naturalnych sytuacjach życia codziennego. Kurs bazuje na zastosowaniu krótkich i zwięzłych dialogów, tekstów oraz dokumentów napisanych naturalnym i współczesnym językiem.

Wariant obejmujący poziomy 1-2-3-4 składa się następujących komponentów:

Dla ucznia:
-Student’s book (poziomy 1-2-3-4)
-Workbook + Audio CD (poziomy 1-2-3-4)
-Personal Toolkit (jeden dla wszystkich poziomów)
-Reader + Audio CD (poziomy 2-3-4)

Dla nauczyciela:
-Teacher's book + 2 Audio CD
-Tests and Resources + Audio CD + CD-ROM Test Maker (poziomy 1-2)
-Tests and Resources + Audio CD + CD-ROM Test Maker (poziomy 3-4)

Autorzy kursu: Cattunar, Morris, Moore, Smith, Canaletti, Tite.


Team Up in English 1 Student's book (4-level version) - podręcznik ucznia do pierwszego poziomu kursu Team Up in English w wersji czteropoziomowej. Zobacz prezentację kursu. Podręcznik ucznia składa się z czterech obszernych części, z których każda zawiera po trzy ośmiostronicowe jednostki lekcyjne. Każda jednostka lekcyjna rozpoczyna
52.90 PLN
Team Up in English 1 Workbook + Audio CD (4-level version) - zeszyt ćwiczeń do pierwszego poziomu kursu Team Up in English w wersji czteropoziomowej. Zobacz prezentację kursu. Zeszyt ćwiczeń podzielony jest na 12 jednostek lekcyjnych odpowiadających kolejnym jednostkom lekcyjnym z podręcznika. Każda jednostka lekcyjna zawiera ćwiczenia
41.90 PLN
Team Up in English Personal Toolkit (for the 4 levels) - pakiet dodatkowych materiałów pomocniczych dla ucznia do czterech poziomów kursu Team Up in English. Zobacz prezentację kursu. Umieszczone w wygodnym segregatorze dodatkowe materiały pomocnicze stanowią suplementarne narzędzie dla ucznia wspomagające pracę z kursem Team Up in
41.91 PLN
Team Up in English 1 Teacher's book (4-level version) + 2 Audio CD - przewodnik dla nauczyciela do pierwszego poziomu kursu Team Up in English w wersji czteropoziomowej. Zobacz prezentację kursu. Przewodnik dla nauczyciela zawiera prezentację założeń metodologicznych kursu, a ponadto liczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia
99.90 PLN
Team Up in English 1 Digital Book CD-ROM (4-level version) to poziom pierwszy kursu Team Up in English w wersji elektronicznej przeznaczony do pracy z wykorzystaniem komputera, projektora multimedialnego, lub tablicy interaktywnej. Płyta zawiera całość podręcznika (Student's Book), zeszytu ćwiczeń (Workbook), oraz nagrania z płyty CD
195.90 PLN
Team Up in English 1-2 Tests and Resources + Audio CD + CD-Rom Test Maker (4-level version) - pakiet testów i materiałów dodatkowych dla nauczyciela do pierwszego i drugiego poziomu kursu Team Up in English w wersji czteropoziomowej. Pakiet dla nauczyciela zawiera następujące materiały do kopiowania i wykorzystania w trakcie zajęć: -plany
69.90 PLN
Team Up in English 2 Student's book + Reader + Audio CD (4-level version) - podręcznik ucznia do drugiego poziomu kursu Team Up in English w wersji czteropoziomowej. Zobacz prezentację kursu. Podręcznik ucznia składa się z czterech obszernych części, z których każda zawiera po trzy ośmiostronicowe jednostki lekcyjne. Każda jednostka
61.90 PLN
Team Up in English 2 Workbook+CD (4-level version) - zeszyt ćwiczeń do drugiego poziomu kursu Team Up in English w wersji czteropoziomowej. Zobacz prezentację kursu. Zeszyt ćwiczeń podzielony jest na 12 jednostek lekcyjnych odpowiadających kolejnym jednostkom lekcyjnym z podręcznika. Każda jednostka lekcyjna zawiera ćwiczenia ułożone w
41.90 PLN
Team Up in English 2 Teacher's book (4-level version) + 2 Audio CD - przewodnik dla nauczyciela do drugiego poziomu kursu Team Up in English w wersji czteropoziomowej. Zobacz prezentację kursu. Przewodnik dla nauczyciela zawiera prezentację założeń metodologicznych kursu, a ponadto liczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia poszczególnych
99.90 PLN
Team Up in English 2 Digital Book CD-ROM (4-level version) to poziom drugi kursu Team Up in English w wersji elektronicznej przeznaczony do pracy z wykorzystaniem komputera, projektora multimedialnego, lub tablicy interaktywnej. Płyta zawiera całość podręcznika (Student's Book), zeszytu ćwiczeń (Workbook), oraz nagrania z płyty CD
195.90 PLN
Team Up in English 3 Student's book + Reader + Audio CD (4-level version) - podręcznik ucznia do trzeciego poziomu kursu Team Up in English w wersji czteropoziomowej. Zobacz prezentację kursu. Podręcznik ucznia składa się z czterech obszernych części, z których każda zawiera po trzy ośmiostronicowe jednostki lekcyjne. Każda jednostka
61.90 PLN
Team Up in English 3 Workbook + CD (4-level version) - zeszyt ćwiczeń do trzeciego poziomu kursu Team Up in English w wersji czteropoziomowej. Zobacz prezentację kursu. Zeszyt ćwiczeń podzielony jest na 12 jednostek lekcyjnych odpowiadających kolejnym jednostkom lekcyjnym z podręcznika. Każda jednostka lekcyjna zawiera ćwiczenia
41.90 PLN
Team Up in English 3 Teacher's book (4-level version) + 2 Audio CD - przewodnik dla nauczyciela do trzeciego poziomu kursu Team Up in English w wersji czteropoziomowej. Zobacz prezentację kursu. Przewodnik dla nauczyciela zawiera prezentację założeń metodologicznych kursu, a ponadto liczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia poszczególnych
99.90 PLN
Team Up in English 3 Digital Book CD-ROM (4-level version) to poziom trzeci kursu Team Up in English w wersji elektronicznej przeznaczony do pracy z wykorzystaniem komputera, projektora multimedialnego, lub tablicy interaktywnej. Płyta zawiera całość podręcznika, zeszytu ćwiczeń, oraz nagrania z płyty CD audio (dialogi, czytanki i
195.90 PLN
Team Up in English 3-4 Tests and Resources + Audio CD + CD-Rom Test Maker (4-level version) - pakiet testów i materiałów dodatkowych dla nauczyciela do trzeciego i czwartego poziomu kursu Team Up in English w wersji czteropoziomowej. Pakiet dla nauczyciela zawiera następujące materiały do kopiowania i wykorzystania w trakcie zajęć: -plany
69.90 PLN
Team Up in English 4 Student's book + Reader + Audio CD (4-level version) - podręcznik ucznia do czwartego poziomu kursu Team Up in English w wersji czteropoziomowej. Zobacz prezentację kursu. Podręcznik ucznia składa się z czterech obszernych części, z których każda zawiera po trzy ośmiostronicowe jednostki lekcyjne. Każda jednostka
61.90 PLN
Team Up in English 4 Workbook+CD (4-level version) - zeszyt ćwiczeń do czwartego poziomu kursu Team Up in English w wersji czteropoziomowej. Zobacz prezentację kursu. Zeszyt ćwiczeń podzielony jest na 12 jednostek lekcyjnych odpowiadających kolejnym jednostkom lekcyjnym z podręcznika. Każda jednostka lekcyjna zawiera ćwiczenia ułożone
41.90 PLN
Team Up in English 4 Teacher's book (4-level version) + 2 Audio CD - przewodnik dla nauczyciela do czwartego poziomu kursu Team Up in English w wersji czteropoziomowej. Zobacz prezentację kursu. Przewodnik dla nauczyciela zawiera prezentację założeń metodologicznych kursu, a ponadto liczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia poszczególnych
99.90 PLN
Team Up in English 4 Digital Book CD-ROM (4-level version) to poziom czwarty kursu Team Up in English w wersji elektronicznej przeznaczony do pracy z wykorzystaniem komputera, projektora multimedialnego, lub tablicy interaktywnej. Płyta zawiera całość podręcznika, zeszytu ćwiczeń, oraz nagrania z płyty CD audio (dialogi, czytanki i
195.90 PLN

Kategorie