Caffè Italia

Caffè Italia to trzystopniowy kurs języka włoskiego z wydawnictwa ELI PUBLISHING przeznaczony dla młodzieży i dorosłych. Kurs dzięki spiralnej budowie pozwala na harmonijne rozwijanie umiejętności językowych opisanych w Quadro Comune Europeo di Riferimento, oferując osobie uczącej się konkretne zadania do wykonania jako praktyczną realizację podejścia zadaniowego w dydaktyce oraz motywując uczniów do świadomego i pełnego zaangażowania w naukę języka włoskiego.

W skład kursu wchodzą następujące komponenty:
-podręcznik ucznia zintegrowany z zeszytem ćwiczeń
-przewodnik metodyczny
-zestaw płyt CD audio


Caffè Italia 1 (livello elementare) libro dello studente con esercizi - podręcznik do włoskiego - część pierwsza trzypoziomowego kursu języka włoskiego Caffè Italia przeznaczonego dla młodzieży i dorosłych. Kurs Caffè Italia dzięki spiralnej budowie pozwala na harmonijne rozwijanie umiejętności językowych opisanych w Quadro Comune
 75.90 PLN  Cena: 64.52 PLN 
 45.90 PLN  Cena: 41.31 PLN 
Caffè Italia 1 guida per l'insegnante to poradnik metodyczny do pierwszego poziomu kursu języka włoskiego Caffè Italia prezentujący jego główne założenia dydaktyczne oraz sugestie i wskazówki dotyczące dodatkowych ćwiczeń i zabaw bazujących na podręczniku. Każda lekcja opisana jest pod kątem wprowadzanych funkcji komunikacyjnych i
 45.90 PLN  Cena: 41.31 PLN 
 79.90 PLN  Cena: 29.90 PLN 
Caffè Italia 1 komplet 2 CD audio zawiera nagrania audio dialogów i czytanek z podręcznika, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu oraz ćwiczenia fonetyczne.   Autorzy: Nazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre Czas nagrania: 90 minut ISBN: 9788853602336
 79.90 PLN  Cena: 29.90 PLN 
Caffè Italia 2 (livello intermedio-inferiore) libro dello studente con esercizi - podręcznik do włoskiego - część druga trzypoziomowego kursu języka włoskiego Caffè Italia przeznaczonego dla młodzieży i dorosłych. Kurs Caffè Italia dzięki spiralnej budowie pozwala na harmonijne rozwijanie umiejętności językowych opisanych w Quadro
 75.90 PLN  Cena: 64.52 PLN 
 45.90 PLN  Cena: 41.31 PLN 
Caffè Italia 2 guida per l'insegnante to poradnik metodyczny do drugiego poziomu kursu języka włoskiego Caffè Italia prezentujący jego główne założenia dydaktyczne oraz sugestie i wskazówki dotyczące dodatkowych ćwiczeń i zabaw bazujących na podręczniku. Każda lekcja opisana jest pod kątem wprowadzanych funkcji komunikacyjnych i
 45.90 PLN  Cena: 41.31 PLN 
 79.90 PLN  Cena: 71.91 PLN 
Caffè Italia 2 komplet 2 CD audio zawiera nagrania audio dialogów i czytanek z podręcznika, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu oraz ćwiczenia fonetyczne.   Autorzy: Nazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre Czas nagrania: 90 minut ISBN: 9788853602343
 79.90 PLN  Cena: 71.91 PLN 
Caffè Italia 3 (livello intermedio-superiore) libro dello studente con esercizi - podręcznik do włoskiego - część trzecia trzypoziomowego kursu języka włoskiego Caffè Italia przeznaczonego dla młodzieży i dorosłych. Kurs Caffè Italia dzięki spiralnej budowie pozwala na harmonijne rozwijanie umiejętności językowych opisanych w
 75.90 PLN  Cena: 64.52 PLN 
 45.90 PLN  Cena: 41.31 PLN 
Caffè Italia 3 guida per l'insegnante to poradnik metodyczny do trzeciego poziomu kursu języka włoskiego Caffè Italia prezentujący jego główne założenia dydaktyczne oraz sugestie i wskazówki dotyczące dodatkowych ćwiczeń i zabaw bazujących na podręczniku. Każda lekcja opisana jest pod kątem wprowadzanych funkcji komunikacyjnych i
 45.90 PLN  Cena: 41.31 PLN 
 79.90 PLN  Cena: 71.91 PLN 
Caffè Italia 3 komplet 2 CD audio zawiera nagrania audio dialogów i czytanek z podręcznika, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu oraz ćwiczenia fonetyczne.   Autorzy: Nazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre Czas nagrania: 90 minut ISBN: 9788853602350
 79.90 PLN  Cena: 71.91 PLN 

Kategorie