Team Up in English (levels 0-3)

Team Up in English to 4-poziomowy kurs języka angielskiego z wydawnictwa ELI PUBLISHING przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym. Ideą przewodnią kursu jest nauka języka angielskiego poprzez współdziałanie wyrażone we wzajemnym komunikowaniu się oraz wspólnych doświadczeniach komunikacyjnych zdobywanych na gruncie społecznym oraz w naturalnych sytuacjach życia codziennego. Kurs bazuje na zastosowaniu krótkich i zwięzłych dialogów, tekstów oraz dokumentów napisanych naturalnym i współczesnym językiem.

Wariant obejmujący poziomy Starter + 1-2-3 składa się następujących komponentów:

-Student’s book (poziomy Starter + 1-2-3)
-Workbook + Audio CD (poziomy Starter + 1-2-3)
-Personal Toolkit (jeden dla wszystkich poziomów)
-Reader + Audio CD (poziomy 1-2-3)

Dla nauczyciela:
-Teacher's book + 2 Audio CD
-Tests and Resources + Audio CD + CD-ROM Test Maker (poziomy Starter + 1)
-Tests and Resources + Audio CD + CD-ROM Test Maker (poziomy 2-3)

Autorzy kursu: Cattunar, Morris, Moore, Smith, Canaletti, Tite.


Team Up in English - Level Starter Student's book (0-3-level version + level Starter) - podręcznik ucznia na poziomie Starter do kursu Team Up in English w wersji trzypoziomowej poprzedzonej poziomem Starter. Zobacz prezentację kursu. Podręcznik ucznia składa się z czterech obszernych części, z których każda zawiera po trzy
46.90 PLN
Team Up in English - Level Starter Workbook+CD (0-3-level version + level Starter) - zeszyt ćwiczeń na poziomie Starter do kursu Team Up in English w wersji trzypoziomowej poprzedzonej poziomem Starter. Zobacz prezentację kursu. Zeszyt ćwiczeń podzielony jest na 12 jednostek lekcyjnych odpowiadających kolejnym jednostkom lekcyjnym z
41.90 PLN
Team Up in English Personal Toolkit (for the 3 levels + Starter) - pakiet dodatkowych materiałów pomocniczych dla ucznia do trzech poziomów kursu Team Up in English poprzedzonych poziomem Starter. Zobacz prezentację kursu. Umieszczone w wygodnym segregatorze dodatkowe materiały pomocnicze stanowią suplementarne narzędzie dla ucznia
41.91 PLN
Team Up in English -Level Starter Teacher's book (0-3-level version + level Starter) + 2 Audio CD   - przewodnik dla nauczyciela na poziomie Starter do kursu Team Up in English w wersji trzypoziomowej poprzedzonej poziomem Starter. Zobacz prezentację kursu. Przewodnik dla nauczyciela zawiera prezentację założeń metodologicznych kursu, a
99.90 PLN
Team Up in English - Levels Starter-1 Tests and Resources + Audio CD + CD-Rom Test Maker (0-3-level version + level Starter) - pakiet testów i materiałów dodatkowych dla nauczyciela do poziomu Starter oraz poziomu 1 kursu Team Up in English w wersji trzypoziomowej poprzedzonej poziomem Starter. Pakiet dla nauczyciela zawiera następujące
69.90 PLN
Team Up in English Starter Digital Book CD-ROM (0-3-level version) to poziom zerowy kursu Team Up in English w wersji elektronicznej przeznaczony do pracy z wykorzystaniem komputera, projektora multimedialnego, lub tablicy interaktywnej. Płyta zawiera całość podręcznika (Student's Book), zeszytu ćwiczeń (Workbook), oraz nagrania z płyty CD
195.90 PLN
Team Up in English 1 Student's book + Reader (0-3-level version + level Starter) - podręcznik ucznia do pierwszego poziomu kursu Team Up in English w wersji trzypoziomowej poprzedzonej poziomem Starter. Zobacz prezentację kursu. Podręcznik ucznia składa się z czterech obszernych części, z których każda zawiera po trzy ośmiostronicowe
61.90 PLN
Team Up in English 1 Workbook + Audio CD (0-3-level version + level Starter) - zeszyt ćwiczeń do pierwszego poziomu kursu Team Up in English w wersji trzypoziomowej poprzedzonej poziomem Starter. Zobacz prezentację kursu. Zeszyt ćwiczeń podzielony jest na 12 jednostek lekcyjnych odpowiadających kolejnym jednostkom lekcyjnym z podręcznika.
41.90 PLN
Team Up in English 1 Teacher's book (0-3-level version) + 2 Audio CD - przewodnik dla nauczyciela do pierwszego poziomu kursu Team Up in English w wersji trzypoziomowej poprzedzonej poziomem Starter. Zobacz prezentację kursu. Przewodnik dla nauczyciela zawiera prezentację założeń metodologicznych kursu, a ponadto liczne wskazówki dotyczące
99.90 PLN
Team Up in English 1 Digital Book CD-ROM (0-3-level version) to poziom pierwszy kursu Team Up in English w wersji elektronicznej przeznaczony do pracy z wykorzystaniem komputera, projektora multimedialnego, lub tablicy interaktywnej. Płyta zawiera całość podręcznika (Student's Book), zeszytu ćwiczeń (Workbook), oraz nagrania z płyty CD
195.90 PLN
Team Up in English 2 Student's book + Reader + Audio CD (0-3-level version) - podręcznik ucznia do drugiego poziomu kursu Team Up in English w wersji trzypoziomowej poprzedzonej poziomem Starter. Zobacz prezentację kursu. Podręcznik ucznia składa się z czterech obszernych części, z których każda zawiera po trzy ośmiostronicowe jednostki
61.90 PLN
Team Up in English 2 Workbook + Audio CD (0-3-level version) - zeszyt ćwiczeń do drugiego poziomu kursu Team Up in English w wersji trzypoziomowej poprzedzonej poziomem Starter. Zobacz prezentację kursu. Zeszyt ćwiczeń podzielony jest na 12 jednostek lekcyjnych odpowiadających kolejnym jednostkom lekcyjnym z podręcznika. Każda jednostka
41.90 PLN
Team Up in English 2 Teacher's book (0-3-level version) + 2 Audio CD - przewodnik dla nauczyciela do drugiego poziomu kursu Team Up in English w wersji trzypoziomowej poprzedzonej poziomem Starter. Zobacz prezentację kursu. Przewodnik dla nauczyciela zawiera prezentację założeń metodologicznych kursu, a ponadto liczne wskazówki dotyczące
99.90 PLN
Team Up in English 2 Digital Book CD-ROM (0-3-level version) to poziom drugi kursu Team Up in English w wersji elektronicznej przeznaczony do pracy z wykorzystaniem komputera, projektora multimedialnego, lub tablicy interaktywnej. Płyta zawiera całość podręcznika, zeszytu ćwiczeń, oraz nagrania z płyty CD audio (dialogi, czytanki i
195.90 PLN
Team Up in English 2-3 Tests and Resources + Audio CD + CD-Rom Test Maker (0-3-level version) - pakiet testów i materiałów dodatkowych dla nauczyciela do drugiego i trzeciego poziomu kursu Team Up in English w wersji trzypoziomowej poprzedzonej poziomem Starter. Pakiet dla nauczyciela zawiera następujące materiały do kopiowania i
69.90 PLN
Team Up in English 3 Student's book + Reader + Audio CD (0-3-level version) - podręcznik ucznia do trzeciego poziomu kursu Team Up in English w wersji trzypoziomowej poprzedzonej poziomem Starter. Zobacz prezentację kursu. Podręcznik ucznia składa się z czterech obszernych części, z których każda zawiera po trzy ośmiostronicowe
61.90 PLN
Team Up in English 3 Workbook+CD (0-3-level version) - zeszyt ćwiczeń do trzeciego poziomu kursu Team Up in English w wersji trzypoziomowej poprzedzonej poziomem Starter. Zobacz prezentację kursu. Zeszyt ćwiczeń podzielony jest na 12 jednostek lekcyjnych odpowiadających kolejnym jednostkom lekcyjnym z podręcznika. Każda jednostka lekcyjna
41.90 PLN
Team Up in English 3 Teacher's book (0-3-level version) + 2 Audio CD - przewodnik dla nauczyciela do trzeciego poziomu kursu Team Up in English w wersji trzypoziomowej poprzedzonej poziomem Starter. Zobacz prezentację kursu. Przewodnik dla nauczyciela zawiera prezentację założeń metodologicznych kursu, a ponadto liczne wskazówki dotyczące
99.90 PLN
Team Up in English 3 Digital Book CD-ROM (0-3-level version) to poziom trzeci kursu Team Up in English w wersji elektronicznej przeznaczony do pracy z wykorzystaniem komputera, projektora multimedialnego, lub tablicy interaktywnej. Płyta zawiera całość podręcznika, zeszytu ćwiczeń, oraz nagrania z płyty CD audio (dialogi, czytanki i
195.90 PLN

Kategorie