Materiały do kopiowania

Kategoria obejmuje publikacje z wydawnictwa ELI PUBLISHING przeznaczone do kserowania i powielania przez nauczycieli i lektorów. Książki służą do nauki słownictwa i gramatyki języka hiszpańskiego oraz rozumienia ze słuchu i budowania ustnych wypowiedzi. Książki posiadają czarno-biały druk i są przystosowane do wygodnego rozkładania na skanerze, lub kserokopiarce.


El español en crucigramas 1 - nivel elemental - edición fotocopiable - to książka prezentująca, sprawdzająca i systematyzująca poprzez zabawy krzyżówkowe znajomość słownictwa hiszpańskiego z różnych dziedzin życia na poziomie początkującym. Składa się z przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu
 94.90 PLN  Cena: 85.41 PLN 
El español en crucigramas 2 - nivel intermedio - edición fotocopiable - to książka prezentująca, sprawdzająca i systematyzująca poprzez zabawy krzyżówkowe znajomość słownictwa hiszpańskiego z różnych dziedzin życia na poziomie średniozaawansowanym. Składa się z przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych
 94.90 PLN  Cena: 85.41 PLN 
 119.00 PLN  Cena: 107.10 PLN 
Prácticas de audición 1 fichas con ejercicios fotocopiables + CD audio to książka na poziomie początkującym oraz wyższym służąca do nauki rozumienia ze słuchu. Składa się z 30 przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm z licznymi ćwiczeniami polegającymi na zakreślaniu poprawnych odpowiedzi,
 119.00 PLN  Cena: 107.10 PLN 
 119.00 PLN  Cena: 107.10 PLN 
Prácticas de audición 2 fichas con ejercicios fotocopiables + CD audio to książka na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym służąca do nauki rozumienia ze słuchu. Składa się z 30 przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm z licznymi ćwiczeniami polegającymi na zakreślaniu poprawnych
 119.00 PLN  Cena: 107.10 PLN 
Vocabulario activo 1 fichas con ejercicios fotocopiables to książka na poziomie początkującym i wyższym służąca do nauki słownictwa języka hiszpańskiego, w szczególności związanego z tematami dotyczącymi życia codziennego. Składa się z 60 przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm
 99.90 PLN  Cena: 89.91 PLN 
Vocabulario activo 2 fichas con ejercicios fotocopiables to książka na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym służąca do nauki słownictwa języka hiszpańskiego, w szczególności związanego z tematami dotyczącymi życia codziennego. Składa się z 60 przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu
 99.90 PLN  Cena: 89.91 PLN 
 89.90 PLN  Cena: 80.91 PLN 
¡Vamos a actuar! mini-representaciones para la clase de español - to książka ukierunkowana na rozwijanie umiejętności budowania ustnej wypowiedzi oraz dokonywania samooceny tych umiejętności. Składa się z przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm prezentujących 12 scenek do odegrania przez
 89.90 PLN  Cena: 80.91 PLN 

Kategorie