Destino DELE A1 + CD

Skrócony opis

Destino DELE A1 + CD Książka przygotowująca do egzaminu DELE na poziomie A1, przeznaczona zarówno do nauki samodzielnej, jak i do wykorzystania podczas zajęć. Książka podzielona jest na dwie części: - Pierwsza część składa się z 7...

Informacje dodatkowe :

  • Producent: CIDEB Black Cat
52.90 PLN
Ilość :


Destino DELE A1 + CD

Książka przygotowująca do egzaminu DELE na poziomie A1, przeznaczona zarówno do nauki samodzielnej, jak i do wykorzystania podczas zajęć.

Książka podzielona jest na dwie części:
- Pierwsza część składa się z 7 modułów poświęconych ćwiczeniu głównych umiejętności językowych, tj. pisania, czytania, słuchania i mówienia;
- Na drugą część składa się 5 modelowych testów próbnych.

Na każdy moduł składają się:
- Sekcja Herramientas nauczająca adekwatnego do poziomu słownictwa i sposobów praktycznego korzystania z niego;
- Ćwiczenia rozwijające strategie egzaminacyjne;
- Sekcja DELE GRAMA podsumowująca zawartośc gramatyczną danego rozdziału i inne ćwiczenia.

Płyta CD towarzysząca książce zawiera:
- Elektroniczne wersje testów modelowych;
- Nagrania do ćwiczeń na rozumienie ze słuchu, zarówno z części przygotowawczej książki, jak i egzaminacyjnej.

Poradnik nauczyciela, który pobrać można ze strony wydawcy w formacie .pdf, zawiera klucze z odpowiedziami, transkrypcje nagrań oraz sugestie dydaktyczne.

Istnieje także możliwość pobrania pełnego materiału audio w formacie mp3.Autorzy: C. M. Alegre Palazón, L. Quarello Demarcos, C. Valero Planas
144 kolorowych stron
28,5 x 21 cm
ISBN 9788853012548

Destino DELE A1 + CD

El libro prapara a los estudiantes para el nivel A1 del DELE y puede ser utilizado tanto en clase como de forma autónoma.

Destino DELE A1 está dividido en dos partes:
• la primera parte se compone de 7 unidades por tema dedicadas a la preparación de las cuatro destrezas lingüísticas;
• la segunda parte se compone de 5 modelos de examen completos.

En cada unidad:
• las secciones Herramientas que estimulan a los estudiantes a aprender el léxico adecuado al nivel y actividades DELE palabras para aprender y consolidar el empleo de estas palabras;
• los Ejercicios de Estratega que preparan a los estudiantes para afrontar las actividades del examen;
• las páginas DELE GRAMA, con explicaciones y resúmenes de los argumentos gramaticales en la unidad, y otras actividades.

El volumen va acompañado de un audio/CD-ROM con:
• la versión electrónica de las pruebas de comprensión lectora y auditiva de los cinco modelos de examen
• las audiciones de las actividades de las unidades
• las actividades de comprensión auditiva de los modelos de examen.

La Guía del profesor incluye las claves de respuestas de los ejercicios, la transcripción de las grabaciones y otras sugerencias para la didáctica.

Características:
• 7 unidades organizadas temáticamente • ejercicios preparatorios para afrontar las pruebas del examen
• todo el léxico requerido en el examen
• 5 modelos de examen completos
• CD-ROM con la versión multimedia de los modelos de examen
• actividades DELE palabras y Ejercicio de Estratega
• sección de resúmenes de los temas gramaticales tratados

Autores: C. M. Alegre Palazón, L. Quarello Demarcos, C. Valero Planas
144 paginas
28,5 x 21 cm
ISBN 9788853012548

Klienci zakupili również