A Letter to Roberto + MP3

Skrócony opis

A Letter to Roberto + MP3 Poziom: Below A1 200 słów kluczowych Seria lektur językowych Compass Readers to kolekcja 70 książek podzielona na 7 poziomów trudności (A1-B2), stanowiąca unikalną mozaikę tekstów beletrystycznych i literatury...

Informacje dodatkowe :

  • Producent: Compass Publishing
20.90 PLN
Ilość :


A Letter to Roberto + MP3

Poziom: Below A1
200 słów kluczowych

Seria lektur językowych Compass Readers to kolekcja 70 książek podzielona na 7 poziomów trudności (A1-B2), stanowiąca unikalną mozaikę tekstów beletrystycznych i literatury faktu, pieczołowicie przygotowanych w celu rozwijania słownictwa, umiejętności rozumienia tekstu i płynności w posługiwaniu się językiem angielskim.

Zawartość tej książki:
A boy named Brian writes a letter to his pen pal, Roberto. You can try writing a letter to your friend...

Seria zawiera:
• Opowiadania i literaturę faktu wraz z materiałem audio do pobrania
• Treść odpowiednio dobraną ze względu na wiek i poziom zaawansowania językowego
• Tematyka dotyczącą przyrody, nauki, zagadnień społecznych, historii, biografii
• Starannie dobrane słownictwo obejmujące kluczowe, często występujące słowa języka angielskiego
• Czytelny podział na gatunki, jak. np fantastyka i prosta realistyczna beletrystyka, prezentujące typowe dla tych gatunków wątki
• Proste, naturalne zdania, które łatwo zrozumieć, wykorzystujące prosty, schematyczny język i popularne słowa
• Ilustrowany słownik pomagający w zrozumieniu podstawowego słownictwa
• Glosariusz i indeks obejmujący najważniejsze dla danego tematu pojęcia na końcu każdej książki
• Poradnik nauczyciela do pobrania

Charakterystyka zawartości:

BELETRYSTYKA:

Poziomy 1-3:
- Interesujące postaci
- Słowa o prostych wzorcach wymowy
- Proste, naturalne, łatwe do zrozumienia zdania
- Prosta narracja o powtarzalnej strukturze

Poziomy 4-7:
- Mniej powszednie i oczywiste sytuacje
- Bardziej złożona i wciągająca fabuła
- Bardziej złożony świat przedstawiony, postaci i poruszane zagadnienia
- Wielosylabowe i mniej intuicyjne w wymowie wyrazy

LITERATURA FAKTU:

Poziomy 1-3:
- Prosty, opisowy język
- Schematyczne wyrażenia wykorzystujące popularne słownictwo
- Słowa o prostych wzorcach wymowy
- Zrozumiała, realistyczna i informatywna treść

Poziomy 4-7:
- Zabawna i interesująca tematyka wzbudzające zainteresowanie czytelnika
- Nowe, wielosylabowe słowa
- Bogaty w informację tekst i proste biografie
- Teksty zbudowane wedle schematów: opis, sekwencja wydarzeń, porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, problem i rozwiązanie.

Autor: Jon Maes
16 kolorowych stron
ISBN 9781613525623

A Letter to Roberto + MP3

LEVEL: Below A1
200 Key Words

Compass Readers is a 70-book, 7-level collection of readers designed for elementary to intermediate English-language learners. This series provides a unique array of fiction and nonfiction graded readers that have been creatively designed to develop vocabulary, reading comprehension, and reading fluency.

Content of this book:
A boy named Brian writes a letter to his pen pal, Roberto You can try writing a letter to your friend...

This series includes:
• Fiction and nonfiction readers with downloadable audio
• Level and age appropriate topics and themes
• Subject matter covering nature, social studies, science & technology, history, and biographies
• Carefully chosen vocabulary covering essential high-frequency English words
• A glossary and index featuring key terms at the back of each reader
• A downloadable teacher's guide

FICTION

Levels 1-3:
• Amusing and engaging characters
• Words with easy, predictable spelling patterns
• Simple, natural sentences that are easy to process
• Sequential, narrative storytelling that is easily comprehended

Levels 4-7
• Less familiar plot situations
• More complex story lines to interest young readers
• More complex settings, characters, and/or problems
• Multi-syllable words that are more difficult to decode using text

NONFICTION:

Levels 1-3
• Simple descriptive language
• Patterned language using high-frequency words
• Words with easy, predictable spelling patterns
• Comprehendible, realistic, and informative

Levels 4-7
• Fun and interesting topics to engage and stimulate students’ interests
• Challenging multi-syllable words that may be unfamiliar to learners
• Informational text and simple biographies
• Text structures built around description, sequence, compare & contrast, cause & effect, and problem & solution

By Jon Maes
16 colour pages
ISBN 9781613525623

Aby przeglądać zawartość tej zakładki, należy się zalogować.