Writing Starter 1

Skrócony opis

Writing Starter 1 Poziom: A1 - A2+ Writing Starter to trzyczęściowa seria podręczników rozwijająca umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych. Seria dzięki przystępnym i interesującym ćwiczeniom pozwoli uczącemu się przejść od...

Informacje dodatkowe :

  • Producent: Compass Publishing
52.90 PLN
Ilość :


Writing Starter 1

Poziom: A1 - A2+

Writing Starter to trzyczęściowa seria podręczników rozwijająca umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych. Seria dzięki przystępnym i interesującym ćwiczeniom pozwoli uczącemu się przejść od etapu konstruowania pojedynczych zdań do formułowania bardziej złożonych i dłuższych wypowiedzi.

Niektóre cechy serii:
• Pełnokolorowe ilustracje i fotografie
• Szeroki wybór interesujących tematów
• Przykłady wypowiedzi pisemnych oraz ćwiczenia w formule pisania kierowanego o jasno wyznaczonych celach językowych
• Sekcja powtórzeniowa po każdym rozdziale
• Dodatkowe ćwiczenia do samodzielnego druku
• Podręcznik nauczyciela i inne dodatkowe materiały do pobrania

Autorzy: Kelly Lee, Liana Robinson, Kim Kaufmann
112 Stron
ISBN 9781599662336

>

Writing Starter 1

Writing Starter is a three-book writing series designed to expand learners’ writing ability with relevant, useful, and accessible process writing-based techniques. The writing passages found in this series allow learners to comfortably progress from writing sentences to well-organized paragraphs.

• Full-color illustrations and photographs
• A wide variety of interesting writing topics
• Sample paragraphs and guided writing tasks with clear language and writing skills objectives
• Review section for every four units
• Printable worksheets available for extra practice
• Full-color Teacher’s Guide with answers, teaching tips, and supplemental materials

By Kelly Lee, Liana Robinson, Kim Kaufmann
112 colour pages
ISBN 9781599662336

Jeśli zawartość tej zakładki nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, by otworzyć ją w nowym oknie.

Aby przeglądać zawartość tej zakładki, należy się zalogować.