The Selfish Giant + CD Audio

Skrócony opis

The Selfish Giant - The Happy Prince + CD audio Seria : Liberty Readers STEP BY STEP STEP 1: A1.1 Treść : Two of Oscar Wilde’s favourite short stories: the selfi sh Giant learns to be generous, while the Prince and his friend the little swallow...

Informacje dodatkowe :

  • Producent: Liberty & ELI Publishing
28.90 PLN
 chwilowy brak 

The Selfish Giant - The Happy Prince + CD audio

Seria: Liberty Readers STEP BY STEP

STEP 1: A1.1

Treść:

Two of Oscar Wilde’s favourite short stories: the selfi sh Giant learns to be generous, while the Prince and his friend the little swallow give everything they have to help the poor. All three, in the end, are rewarded for their kindness.

O serii:

Liberty Readers to innowacyjna i angażująca czytelnika seria lektur uproszczonych, które stanowią wciągającą i ciekawą metodę rozwijania znajomości języka obcego, umiejętności czytania ze zrozumieniem i wzbogacenia słownictwa.

Na wszystkich poziomach trudności lektury z tej serii zostały zaprojektowane tak, aby oddać styl i charakter oryginalnych tekstów, także dzięki wspaniałym ilustracjom, które współtworzą atmosferę utworu. Sekcje ćwiczeniowe zawierają szeroki wachlarz różnorodnych zadań służących sprawdzeniu stopnia zrozumienia tekstu, powtórzeniu i utrwaleniu poznanych struktur gramatycznych, rozwijaniu słownictwa a także zachęcają czytelników do własnych poszukiwań. Dodatkowo, ćwiczenia zachowują charakter zbliżony do tych, które można napotkać na egzaminach certyfikowanych Cambridge, przez co uczą także umiejętności radzenia sobie z tego typu testami.

Główne cechy serii:

- Towarzyszący każdej książce materiał audio z nagraniem tekstu na płycie CD.
- Prezentacja głównych bohaterów opowieści na początku książki.
- Obrazki prezentujące kluczowe słownictwo każdego rozdziału.
- Ilustrowane przypisy objaśniające znaczenie trudnych słów.
- Szeroki wybór zróżnicowanych ćwiczeń: READING COMPREHENSION, VOCABULARY, GRAMMAR.
- Gry i zabawy utrwalające poznane słownictwo i struktury.
- Sekcja FILE z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego ukazuje kluczowe zagadnienia prezentowane w tekście oraz ich związek z codziennym życiem i współczesnym światem.

Zawartość leksykalna i gramatyczna każdej książki jest ściśle kontrolowana w zgodzie z poniższym syllabusem, opracowanym na podstawie kryteriów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

STEP 1: A1.1

TENSES: Present Simple and Continuous (positive, negative, question, short answer forms, contractions) – Present Continuous for future – imperative – have got – was – modals (can). NOUNS: singular, plurals, irregular, countable and uncountable. ADJECTIVES: possessive. ADVERBS: now, here, too. PREPOSITIONS: place – time. CONNECTIVES: and, but, so. PRONOUNS: demonstrative, personal, possessive interrogative. OTHER: question words – impersonal ‘you’ – there is/there are – would like.

STEP 2: A1.2

Expansion of A1.1 – TENSES: Past Simple (regular and irregular) – modals (must to, have to, shall, could) – Verb + to or -ing. ADJECTIVES: comparative and superlative. ADVERBS: always, never, -ly. PREPOSTIONS: time. CONNECTIVES: so. RELATIVE PRONOUNS: who, which, where. OTHER: indirect objects – question words.

STEP 3: A2.1

Expansion of A1.2 – TENSES: Past Continuous – Present Perfect – be going to – will – modals (might, may, should) – tag questions – zero conditional. ADVERBS: time. OTHER: verbs of senses.

Autor Oscar Wilde
Adaptacja: Gillian Hammond
64 strony w kolorze
24x16,8 cm, miękka okładka
EAN 9788899279202

The Selfish Giant - The Happy Prince + CD Audio

Series: Liberty Readers STEP BY STEP

STEP 1: A1.1

The story:

Two of Oscar Wilde’s favourite short stories: the selfi sh Giant learns to be generous, while the Prince and his friend the little swallow give everything they have to help the poor. All three, in the end, are rewarded for their kindness.

About the series:

Liberty Readers is an innovative and engaging series of graded language readers, which provide an enjoyable way to encourage extensive reading and language enrichment.

At all levels, LIBERTY Readers are designed to remain as faithful as possible to the spirit and style of the original with the help of beautiful illustrations, which capture and convey the atmosphere of each work. The Activities section offers a wide range of interesting and innovative exercises that serve to check comprehension, revise grammar structures, extend the student’s vocabulary and encourage individual research, as well as to practise the four skills (reading, writing, listening and speaking) in exam-style exercises for the Cambridge Exams.

Main features:

- Audio recordings.
- Presentation of the main characters at the beginning of the book.
- Illustrations of the key words in the chapter.
- Illustrated footnotes explaining “diffcult” words.
- A wide range of activities in each chapter to check: READING COMPREHENSION, VOCABULARY and GRAMMAR.
- Games to practise the vocabulary and grammar of the chapter.

Extra features:

A lavishly illustrated FILE section expands on one of the central themes of the story, showing its links to the present. It contains amongst others captions to fill in and “learning through play” activities to carry out after having read the file.

The adapted text is simplified according to the step (1, 2, 3) and it covers the following CERF based content:

STEP 1: A1.1

TENSES: Present Simple and Continuous (positive, negative, question, short answer forms, contractions) – Present Continuous for future – imperative – have got – was – modals (can). NOUNS: singular, plurals, irregular, countable and uncountable. ADJECTIVES: possessive. ADVERBS: now, here, too. PREPOSITIONS: place – time. CONNECTIVES: and, but, so. PRONOUNS: demonstrative, personal, possessive interrogative. OTHER: question words – impersonal ‘you’ – there is/there are – would like.

STEP 2: A1.2

Expansion of A1.1 – TENSES: Past Simple (regular and irregular) – modals (must to, have to, shall, could) – Verb + to or -ing. ADJECTIVES: comparative and superlative. ADVERBS: always, never, -ly. PREPOSTIONS: time. CONNECTIVES: so. RELATIVE PRONOUNS: who, which, where. OTHER: indirect objects – question words.

STEP 3: A2.1

Expansion of A1.2 – TENSES: Past Continuous – Present Perfect – be going to – will – modals (might, may, should) – tag questions – zero conditional. ADVERBS: time. OTHER: verbs of senses.

By Oscar Wilde
Adaptation: Gillian Hammond
64 pages in colour

24x16,8 cm, soft cover
EAN 9788899279202

Klienci zakupili również