The Earthkeepers + mp3 audio

Skrócony opis

The Earthkeepers + mp3 audio - książka z kolekcji Young Adult ELI Readers z nagraniem audio w formacie mp3 do pobrania. Young Adult ELI Readers: Young Adult ELI Readers sześciopoziomowa seria książek proponująca oryginalne i ciekawe historie...

Informacje dodatkowe :

  • Producent: ELI PUBLISHING (ELI European Language Institute)
 29.90 PLN  Cena: 26.91 PLN 
 chwilowy brak 

The Earthkeepers + mp3 audio - książka z kolekcji Young Adult ELI Readers z nagraniem audio w formacie mp3 do pobrania.

Young Adult ELI Readers: Young Adult ELI Readers sześciopoziomowa seria książek proponująca oryginalne i ciekawe historie do czytania przeznaczone uczących się języka angielskiego na następujących poziomach:

Stage 1 Elementary (600 headwords) A1
Stage 2 Pre-Intermediate (800 headwords) A2 KET
Stage 3 Intermediate (1000 headwords) B1 PET
Stage 4 Upper intermediate (1800 headwords) B2 FCE
Stage 5 Advanced (2500 headwords) C1 CAE
Stage 6 Proficiency Unabridged Texts C2 CPE

The Earthkeepers + mp3 audio :
Poziom zaawansowania 3:
B1 PET

Treść:
Opowieść edukacyjno-przygodowa o piątce młodych ludzi, którzy odwiedzają różne regiony świata, by walczyć z niszczeniem środowiska naturalnego. When five young people in Berlin receive a mystery invitation, they begin an adventure that takes them to Greenland, Rwanda, South Africa and South America. It’s an adventure that makes them some important friends... and a few enemies. Will the five find a way to help the Earth? Will the world listen to the “Earthkeepers”?

Syllabus
Pronouns Reflexive and emphatic: myself, etc - Relative: who, which, that - Reciprocal: each other
Prepositions Prepositions following nouns and adjectives: put on, take out of, work at, pay for, etc
Connectives when, while, until, before, after; because, since, as, for; so that
Verb tenses Present Continuous: future plans and activities, present actions Past Perfect Simple
Modal verbs can’t: logical necessity - could: ability (was able to/managed to), possibility, polite requests - might (present and future reference): possibility, permission - must: logical necessity and obligation - had to: obligation - should: (present and future reference): moral obligation, advice

Struktura:
Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją bohaterów i dwustronicową sekcją Before You Read Activities zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.
W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony. Po każdym rozdziale następuje dwustronicowa sekcja After-Reading Activities podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem i skutecznego zapamiętywania.
W końcowej części książki znajduje się czterostronicowa sekcja Focus on prezentująca ciekawe informacje związane z cywilizacją i kulturą anglojęzyczną.
Książkę zamyka jednostronicowa sekcja Test yourself sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych, a także sekcja Syllabus zawierająca zwięzły opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.

Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławie) stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście.
Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.

Książki z kolekcji Young Adult ELI Readers charakteryzują się dbałością o najwyższą jakość edytorską oraz starannym i eleganckim wykonaniem. Seria Young Adult Readers opracowana została w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).

Materiał audio
Materiał audio obejmujący nagranie tekstu w wykonaniu rodzimych użytkowników języka angielskiego można pobrać ze strony www.eligradedreaders.com

Można go też odsłuchać na smartfonach i tabletach przy użyciu aplikacji ELI Link, która umożliwia automatyczny odsłuch właściwego fragmentu nagrania.

Autor: Elizabeth Ferretti
Ilustracje: Lorenzo Conti
Ilość stron: 80
Format: 15x21cm
ISBN: 9788853626509

The Earthkeepers + mp3 audio

About the series: The series Young Adult ELI Readers is divided into 6 levels according to the language level of the readers. It's in line with the indications of the Common European Framework of Reference for Language and comprise useful language certification exercises. This ensures that learners will meet language and structures they have already studied or which are commensurate with their level, making reading an achievable, enjoyable and stimulating experience.

Stages:
Stage 1 Elementary (600 headwords) A1
Stage 2 Pre-Intermediate (800 headwords) A2 KET
Stage 3 Intermediate (1000 headwords) B1 PET
Stage 4 Upper intermediate (1800 headwords) B2 FCE
Stage 5 Advanced (2500 headwords) C1 CAE
Stage 6 Proficiency Unabridged Texts C2 CPE

About The Earthkeepers + mp3 audio:
Stage 3:
B1 PET

Plot:
When five young people in Berlin receive a mystery invitation, they begin an adventure that takes them to Greenland, Rwanda, South Africa and South America. It’s an adventure that makes them some important friends... and a few enemies. Will the five find a way to help the Earth? Will the world listen to the “Earthkeepers”?

The book contains: -The Before You Read Activities section contains pre-reading activities.
-The text is divided into chapters and is equipped with a glossary at the bottom of each page.
-The After-Reading Activities section, at the end of each chapter, eases memorization and comprehension and rounds off with one or more Pre-Reading activities to pre-teach the vocabulary and structures in the subsequent chapter.
-Useful dossiers focussing on culture and the author are supplied in the classics series.
-The Test yourself section offers activities which take into account the whole story.
-Syllabus.

Elizabeth Ferretti
Ilustrated by Lorenzo Conti
15x21cm, 80 pages
ISBN: 9788853626509