The Scarlet Letter + mp3 audio

Skrócony opis

The Scarlet Letter + mp3 audio - książka z kolekcji Young Adult ELI Readers z materiałem audio do pobrania w formacie mp3. Young Adult ELI Readers: Young Adult ELI Readers sześciopoziomowa seria książek proponująca oryginalne i ciekawe...

Informacje dodatkowe :

  • Producent: ELI PUBLISHING (ELI European Language Institute)
 29.90 PLN  Cena: 26.91 PLN 
Ilość :


The Scarlet Letter + mp3 audio- książka z kolekcji Young Adult ELI Readers z materiałem audio do pobrania w formacie mp3.

Young Adult ELI Readers: Young Adult ELI Readers sześciopoziomowa seria książek proponująca oryginalne i ciekawe historie do czytania przeznaczone dla uczących się języka angielskiego na następujących poziomach:

Stage 1 Elementary (600 headwords) A1
Stage 2 Pre-Intermediate (800 headwords) A2 KET
Stage 3 Intermediate (1000 headwords) B1 PET
Stage 4 Upper intermediate (1800 headwords) B2 FCE
Stage 5 Advanced (2500 headwords) C1 CAE
Stage 6 Profi ciency Unabridged Texts C2 CPE

The Scarlet Letter + mp3 audio:
Poziom zaawansowania 4:
B2 FCE

Treść:
Adaptacja najsłynniejszej powieści Nathaniela Hawthorne'a Szkarłatna litera.
Set in 17th century Puritan Boston, this is the story of Hester Prynne and her illegitimate daughter Pearl. She is condemned to wear a scarlet letter “A” as punishment for her adultery, but she refuses to reveal the identity of Pearl’s father and they live a solitary life in a small cottage. We meet many characters, including her husband Roger Chillingworth, the young priest Arthur Dimmesdale and Mistress Hibbins.

Syllabus:
Verb Tenses Present Perfect Simple Past Perfect Simple - Future with will

Verb Forms and Patterns Used to Passive forms - Phrasal verbs - Reported speech - Modal verbs (must, might, could, would etc).

Struktura:
Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowanym planem Dublina i dwustronicową sekcją Before You Read Activities zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.
W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony. Po każdym rozdziale następuje dwustronicowa sekcja After-Reading Activities podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem i skutecznego zapamiętywania.
W końcowej części książki znajduje się czterostronicowa sekcja Focus on prezentująca ciekawe informacje związane z cywilizacją i kulturą anglojęzyczną.
Książkę zamyka jednostronicowa sekcja Test yourself sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych, a także sekcja Syllabus zawierająca zwięzły opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.

Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławie) stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście.
Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.

Książki z kolekcji Young Adult ELI Readers charakteryzują się dbałością o najwyższą jakość edytorską oraz starannym i eleganckim wykonaniem. Seria Young Adult Readers opracowana została w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).

Materiał audio
Materiał audio obejmujący nagranie tekstu w wykonaniu rodzimych użytkowników języka angielskiego można pobrać ze strony www.eligradedreaders.com

Można go też odsłuchać na smartfonach i tabletach przy użyciu aplikacji ELI Link, która umożliwia automatyczny odsłuch właściwego fragmentu nagrania.

Autor: Nathaniel Hawthorne
Ilustracje: Riccardo Renzi
Ilość stron: 112
Format: 15x21cm
ISBN: 9788853626523

The Scarlet Letter + mp3 audio

About the series: The series Young Adult ELI Readers is divided into 6 levels according to the language level of the readers. It's in line with the indications of the Common European Framework of Reference for Language and comprise useful language certification exercises. This ensures that learners will meet language and structures they have already studied or which are commensurate with their level, making reading an achievable, enjoyable and stimulating experience.

Stages:
Stage 1 Elementary (600 headwords) A1
Stage 2 Pre-Intermediate (800 headwords) A2 KET
Stage 3 Intermediate (1000 headwords) B1 PET
Stage 4 Upper intermediate (1800 headwords) B2 FCE
Stage 5 Advanced (2500 headwords) C1 CAE
Stage 6 Profi ciency Unabridged Texts C2 CPE

About The Scarlet Letter + mp3 audio:
Stage 4:
B2 FCE

Plot:
Set in 17th century Puritan Boston, this is the story of Hester Prynne and her illegitimate daughter Pearl. She is condemned to wear a scarlet letter “A” as punishment for her adultery, but she refuses to reveal the identity of Pearl’s father and they live a solitary life in a small cottage. We meet many characters, including her husband Roger Chillingworth, the young priest Arthur Dimmesdale and Mistress Hibbins.

Syllabus:
Verb Tenses Present Perfect Simple Past Perfect Simple - Future with will

Verb Forms and Patterns Used to Passive forms - Phrasal verbs - Reported speech - Modal verbs (must, might, could, would etc).

The book contains: -The Before You Read Activities section contains pre-reading activities.
-The text is divided into chapters and is equipped with a glossary at the bottom of each page.
-The After-Reading Activities section, at the end of each chapter, eases memorization and comprehension and rounds off with one or more Pre-Reading activities to pre-teach the vocabulary and structures in the subsequent chapter.
-Useful dossiers focussing on culture and the author are supplied in the classics series.
-The Test yourself section offers activities which take into account the whole story.
-Syllabus.

Nathaniel Hawthorne
Ilustrated by Riccardo Renzi
15x21cm, 112 pages
ISBN: 9788853626523