DELF Actif scolaire et junior - A2 + 2 CD audio

Skrócony opis

DELF Actif scolaire et junior - A2 + 2 CD audio - książka przygotowująca do egzaminu ze znajomości języka francuskiego DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Cadre...

Informacje dodatkowe :

  • Producent: ELI PUBLISHING (ELI European Language Institute)
 56.90 PLN  Cena: 47.22 PLN 
Ilość :DELF Actif scolaire et junior - A2 + 2 CD audio - książka przygotowująca do egzaminu ze znajomości języka francuskiego DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues).

Książka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży przygotowujących się do egzaminu DELF zarówno w warunkach szkolnych, jak i indywidualnie w domu, a dzięki zrównoważonej progresji trudności umożliwia harmonijne i wszechstronne opanowanie umiejętności językowych związanych z rozumieniem ze słuchu, rozumieniem tekstu pisanego, samodzielnym mówieniem i pisaniem.

Książka posiada jasną i czytelną strukturę i podzielona jest na następujące rozdziały:
-Compréhension orale
-Compréhension écrite

-Production écrite

-Production orale


W każdym z rozdziałów umieszczone zostały następujące sekcje:
-Vers l'examen: sekcja z informacjami na temat przebiegu egzaminu, jego części składowych, charakteru i formy poszczególnych zadań, jak również technik skutecznego rozwiązywania testów,
-S'orienter: sekcja zawierająca ułożone w kolejności od najłatwiejszych do najtrudniejszych ćwiczenia ułatwiające stopniowe i bezstresowe opanowanie umiejętności językowych potrzebnych do radzenia sobie z zadaniami egzaminacyjnymi,
-Mémento grammatical: proste i czytelne przedstawienie wybranych zagadnień gramatycznych podpartych przykładami użycia umożliwiające szybką powtórkę z gramatyki na poziomie A2,
-S'exercer: sekcja z ćwiczeniami skonstruowanymi na wzór zadań egzaminacyjnych.

Ponadto w końcowej części książki znajdują się rozdziały:
-L'examen zawierający symulacje dwóch testów egzaminacyjnych,
-S’informer prezentujący istotne z punktu widzenia założeń egzaminu najbardziej charakterystyczne aspekty cywilizacji i kultury krajów francuskojęzycznych,
-Les grilles d’évaluation: zawierający tabelki z punktacją za poszczególne ćwiczenia egzaminacyjne,
-Les savoirs oraz Les savoirs-faire: obejmujące wykaz praktycznych kompetencji językowych, słownictwa oraz zagadnień, na temat których uczeń powinien umieć się wypowiedzieć w trakcie egzaminu.

W wybranych miejscach książki znajdują się też umieszczone w ramkach praktyczne porady dotyczące poszczególnych zadań i technik radzenia sobie z zadaniami egzaminacyjnymi.

Do książki dołączone są dwie płyty CD audio z materiałami do odsłuchu.


Autorzy: Anna Maria Crimi, Gisèle Agnello
Ilość stron: 128
Format: 21x29,7cm
Rok wydania 2011
ELI & Pierre Bordas et Fils
ISBN 9788853613783

DELF Actif scolaire et junior - A2 + 2 CD audio

DELF Actif est un outil indispensable à une préparation sérieuse au DELF, diplôme d’Études en langue française niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, version scolaire et junior. Ce diplôme est une certification officielle du ministère français de l’Éducation Nationale en français langue étrangère.

Cet ouvrage s’adresse à des apprenants adolescents, désireux de valider leur niveau, d’enrichir leur CV d’un tel diplôme, reconnu à niveau international. Il permet une préparation non seulement en classe avec l’assistance d’un enseignant mais également en autonomie grâce au choix d’exercices aux difficultés progressives, variés et nombreux, qui mèneront les apprenants à maîtriser des actes de paroles et à réaliser des tâches.

Il comporte 4 parties distinctes selon les 4 compétences prises en considération le jour de l’examen :
Compréhension Orale
Compréhension Écrite
Production Écrite
Production Orale


Une 5ème partie, L’examen, propose deux simulations d’épreuves intégrales conçues fidèlement selon celles officielles, dans le but d’affronter les activités à la chaîne en respectant le temps accordé.
Une 6ème partie, S’informer, réservée à la civilisation a été introduite afin d’apporter des connaissances de base aux candidats qui découvrent la langue/culture des pays francophones.

Dans les 4 premières parties citées ci-dessus, des sections distinctes ont été créées :
• Vers l’examen
Les candidats trouveront le déroulement, les contenus des différents exercices et les principales attitudes à respecter le jour de l’examen.
• S’orienter
Un large choix d’exercices proposés par ordre croissant de difficultés, permettra d’affronter aisément l’épreuve finale.
Des conseils, mis en évidence dans un petit encadré, sont donnés.
• Mémento Grammatical
Une exposition simple et claire, accompagnée d’exemples, permettra une révision rapide des points grammaticaux indispensables à ce niveau.
• S’exercer
De nombreux exercices, qui suivent la typologie de ceux proposés lors de l’examen, conduiront le candidat progressivement vers l’épreuve finale.

Enfin :
Les grilles d’évaluation : pour mieux comprendre comment seront évaluées les épreuves.
Les savoirs et Les savoir-faire : une liste de vocabulaire et des savoir-faire indispensables, sont proposés.

Auteurs: Anna Maria Crimi, Gisèle Agnello
128 pages
21x29,7cm
Date de parution: 2011
ELI & Pierre Bordas et Fils
ISBN 9788853613783

Wśród wielu pozycji na rynku przygotowujących do DELFA, ta książka wydawnictwa ELI jest jedną z lepszych. Prezentuje bardzo wysoki poziom merytoryczny i jest w sposób bardzo przejrzysty i staranny opracowana. Razem z moim uczniem nie mieliśmy żadnych problemów ze skutecznym poruszaniem się po jej treści. Ważnym elementem jest położenie nacisku nie tylko na umiejętności językowe potrzebne do zdania egzaminu, ale także na samą stronę formalną testu. Zrozumienie jego przebiegu i formuły wydaje się być kluczowym zagadnieniem, jeśli chcemy zdać egzamin skutecznie, bo czasem bywa, iż mimo rzeczywistych umiejętności językowych pewne wymogi formalne i struktura egzaminu wpływa na zaniżenie końcowej oceny. Zdecydowanie polecam tę książkę, zapewne także i tom na poziomie A1 prezentuje podobnie wysoki poziom profesjonalizmu. Pozdrawiam.

od Maja Piętka, Data dodania: 19/09/2012

Klienci zakupili również