Léo et Théo 2 - cahier d'activités + CD audio - zeszyt ćwiczeń

Skrócony opis

Léo et Théo 2 - cahier d'activités + CD audio Pełnokolorowy zeszyt ćwiczeń do drugiej części kursu języka francuskiego dla dzieci Léo et Théo méthode de français wraz z nagraniami audio Poziom trudności językowej: A1 Grupa docelowa:...

Informacje dodatkowe :

  • Producent: ELI PUBLISHING & Pierre Bordas et Fils
32.90 PLN
Ilość :


Léo et Théo 2 - cahier d'activités + CD audio

Pełnokolorowy zeszyt ćwiczeń do drugiej części kursu języka francuskiego dla dzieci Léo et Théo méthode de français wraz z nagraniami audio

  • Poziom trudności językowej: A1
  • Grupa docelowa: dzieci w wieku około 9-12 lat

Zeszyt ćwiczeń uzupełnia i utrwala treści z podręcznika i może być wykorzystywany zarówno w trakcie lekcji, jak i w domu. Zawiera liczne ćwiczenia i aktywności ludyczne opracowane zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz wymogami egzaminów DELF Prim.

Struktura: zeszyt ćwiczeń składa się z sześciu ośmiostronicowych jednostek lekcyjnych odpowiadających jednostkom lekcyjnym z podręcznika poprzedzonych czterostronicową lekcją wprowadzającą. W końcowej części zeszytu znajdują się trzy jednostki z ćwiczeniami poświęconymi kluczowym kompetencjom językowym w ujęciu DELF Prim A1: rozumienia ze słuchu (compréhension de l'oral), rozumienia tekstu pisanego (compréhension des écrits) i pisania (production écrite). Zeszyt zamyka dziesięciostronicowy glosariusz obrazkowy prezentujący słówka z podstawowych kategorii tematycznych.

Autorzy: M. A. Apicella, D. Guillemant
72 strony w kolorze
22x28cm
ISBN 9788853623522

Léo et Théo 2 - cahier d'activités + CD audio

Le Cahier dʼactivités propose un grand nombre dʼexercices de renforcement et dʼapprofondissement afin de compléter parfaitement les activités présentées dans le livre, notamment au niveau de lʼécriture.

Utilisé à lʼécole ou à la maison, il permet de consolider les connaissances acquises au cours des leçons.

Des pages d’auto-évaluation permettent aux apprenants de comprendre leur niveau de compétences.

Une grande attention est accordée à la préparation au DELF Prim (niveaux A1.1 - A1 - A2.1) avec des activités consacrées tout au long du cahier et une section finale complète et cohérente à l’approche de base du CECRL.

Auteur: M. A. Apicella, D. Guillemant
72 pp. - couleurs
22x28cm
ISBN 9788853623522

Klienci zakupili również