ELI Photo Cartes Français - karty obrazkowe

Skrócony opis

ELI Photo Cartes Français - Images pour un usage créatif du français Kolekcja kart obrazkowych rozwijających znajomość języka francuskiego na poziomach B1-B2 . Zestaw składa się z 75 luźnych kart z fotografiami...

Informacje dodatkowe :

  • Producent: ELI PUBLISHING (ELI European Language Institute)
 75.90 PLN  Cena: 68.31 PLN 
Ilość :ELI Photo Cartes Français - Images pour un usage créatif du français

Kolekcja kart obrazkowych rozwijających znajomość języka francuskiego na poziomach B1-B2.

Zestaw składa się z 75 luźnych kart z fotografiami reprezentującymi koncepty, pojęcia, idee, uczucia, emocje oraz zagadnienia związane z kondycją współczesnego świata i człowieka.

Na odwrocie każdej z kart znajduje się zestaw pytań i słów kluczowych nawiązujących do tematu zaprezentowanego na obrazku i zachęcających do samodzielnej wypowiedzi bądź dyskusji.

Cele językowe:
• rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej języku francuskim, 
• ćwiczenie technik argumentacji,
• nauka słownictwa i wyrażeń francuskich.

Poziom trudności językowej: B1-B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Cadre Européen Commun de Référence), przy czym minimalny poziom znajomości języka niezbędny do rozpoczęcia pracy z wybranymi kartami to A2-B1.

Grupa docelowa: młodzież i osoby dorosłe

Zastosowanie: karty znajdują zastosowanie zarówno w realiach szkolnych (jako uzupełnienie typowych lekcji języka francuskiego), jak również na różnego rodzaju kursach w szkołach lub zajęciach z konwersacji.

Metody pracy: 
• prowadzenie dyskusji na forum całej klasy / grupy
• praca z podziałem na małe grupy (każda grupa pracuje nad innym tematem),
• praca indywidualna (indywidualna konwersacja) z nauczycielem lub lektorem,
• praca samodzielna (na przykład w formie pisemnego zadania domowego lub przygotowania wystąpienia ustnego na następne zajęcia).

Zalety: karty dzięki doborowi interesujących i skłaniających do refleksji tematów w naturalny sposób zachęcają do samodzielnego formułowania wypowiedzi i wyrażania opinii w języku francuskim, a tym samym do budowania i umacniania własnego zasobu kompetencji językowych.

Kolekcja kart ELI Photo Cartes Français stanowi doskonałą pomoc dla nauczycieli i lektorów poszukujących dodatkowych materiałów do wykorzystania na zajęciach w klasie lub na kursach językowych.

Przykładowe tematy kart:
• globalizacja
• skażenie środowiska naturalnego
• alternatywne źródła energii
• zwyczaje żywieniowe
• prawa człowieka
• rasizm
• problemy społeczne
• nowe technologie
• rozwój człowieka
• rodzina

Zestaw zawiera:
• 75 kolorowych obustronnych kart formatu 19,5x13cm
• instrukcję 
• kartonowe pudełko

Autor: Joy Oliver
ISBN: 9788853613561


ELI Photo Cartes Français - Images pour un usage créatif du français

Une collection de 75 cartes photographiques à utiliser comme documents déclencheurs pour la discussion en classe.

Pour les étudiants de niveau linguistique intermédiaire ou avancé.

Les images photographiques ont été choisies pour stimuler la réflexion et la discussion sur des thèmes d’actualité d’intérêt certain : la discussion est introduite par une question et guidée par des mots clé imprimés au dos de la carte avec une miniature de l’image en question.Le guide, fourni avec les cartes, propose aux enseignants des parcours didactiques regroupés par micro-thèmes ainsi que des suggestions pour diversifier l’utilisation des Cartes Photos ELI et entraîner à la production écrite.

Quelques thèmes proposés:
• Mondialisation
• Pollution
• Enérgies alternatives
• Habitudes alimentaires
• Droits de l’homme
• Racisme
• Problème sociaux

de Joy Oliver
ISBN: 9788853613561

Klienci zakupili również