DELE Activo B1 + 2 CD audio

Skrócony opis

DELE activo B1 + 2 CD audio - curso rápido con actividadaes, consejos y modelos Podręcznik przeznaczony do przygotowania do egzaminu DELE na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Podręcznik przeznaczony jest...

Informacje dodatkowe :

  • Producent: ELI PUBLISHING (ELI European Language Institute)
62.90 PLN
Ilość :


DELE activo B1 + 2 CD audio - curso rápido con actividadaes, consejos y modelos

Podręcznik przeznaczony do przygotowania do egzaminu DELE na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Podręcznik przeznaczony jest zarówno do użycia w kontekście zajęć z grupą prowadzonych przez lektora / nauczyciela, jak i wykorzystania w indywidualnym zakresie przez osoby chcące przygotować się do egzaminu na własną rękę.

Książka zawiera wiele cennych wskazówek gramatycznych oraz uwag i przypomnień pomocnych w ukończeniu egzaminu z pomyślnym wynikiem.

Książka DELE activo B1 podzielona jest na:
• cztery rozdziały poświęcone następującym umiejętnościom językowym: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, wypowiedź i interakcja pisemna, wypowiedź i interakcja ustna;
• sekcję wiernie odtwarzającą oficjalny egzamin DELE B1;
• część poświęconą kulturze i cywilizacji Hiszpanii oraz krajów hiszpańskojęzycznych;
• tabelę umożliwiającą dokonanie samodzielnej oceny w oparciu o zaprezentowaną punktację.

Dodatkowo każdy rozdział poświęcony danej umiejętności językowej zawiera następujące sekcje:
• informacje o egzaminie: krótkie wprowadzenie do części egzaminu, której dotyczy dany rozdział;
• przygotowanie do egzaminu: zestaw wszelkiego rodzaju ćwiczeń, które mogą pojawić się na egzaminie oraz innych ćwiczeń pomocnych w skutecznym przygotowaniu się do niego;
• uwagi z dziedziny gramatyki oraz prosty schematyczny przegląd najważniejszych zagadnień gramatycznych związanych z daną częścią egzaminu;
• test praktyczny: przykładowe ćwiczenia wiernie odtwarzające daną część egzaminu.

autor: Cristina Bartolomé Martínez
format: 21x29,7cm
ilość stron: 144
ISBN/EAN: 9788853622549

DELE activo B1 - curso rápido con actividadaes, consejos y modelos es un manual pensado para la preparación del examen de español DELE en el nivel B1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas.

Este manual puede utilizarse como herramienta útil en la clase de español, pero también pueden utilizarlo cómodamente los estudiantes que quieran preparar el examen por su cuenta. Para facilitar la autopreparación, el libro cuenta con apuntes de gramática, consejos prácticos y recordatorios.

DELE activo B1 está dividido en cuatro capitulos: Comprensión de lectura, Comprensión auditiva, Expresión e interacción escritas, Expresión e interacción orales.

Despues de estos cuatro capítulos de preparación especifica de cada una de las tareas, la sección Examen reproduce fielmente un examen oficial completo y respeta el orden de las competencias examinadas, la tipología de ejercicios e incluso la terminología utilizada en los enunciados.

La sección Cultura y civilización está dedicada a la cultura de España y los países hispanohablantes. Para que la preparación del DELE B1 sea compieta y exhaustiva, cada una de las partes dedicadas a las cuatro secciones del examen está dividida en varios apartados:
• Sobre el examen: una breve introducción a la sección del examen que se esta tratando.
• Preparación al examen: una larga serie de ejercicios de preparación al examen. Se trabaja con todas las tipologías de ejercicios que pueden aparecer en el examen, y con otros que tienen carácter propedéutico.
• Apuntes de gramática: un repaso esquemático y sencillo de los puntos gramaticales más importantes en este nivel.
• Práctica de examen: una reproducción fiel de la parte dei examen DELE de la que trata el capítulo.

Cristina Bartolomé Martínez
21x29,7cm
144 páginas
ISBN/EAN: 9788853622549

Aby przeglądać zawartość tej zakładki, należy się zalogować.

Klienci zakupili również