ELI Láminas Fotográficas - karty obrazkowe

Skrócony opis

ELI Láminas Fotográficas - Imágenes para un uso creativo del español Kolekcja kart obrazkowych rozwijających znajomość języka hiszpańskiego na poziomach B1-B2 . Zestaw składa się z 75 luźnych kart z fotografiami...

Informacje dodatkowe :

  • Producent: ELI PUBLISHING (ELI European Language Institute)
 75.90 PLN  Cena: 68.31 PLN 
Ilość :ELI Láminas Fotográficas - Imágenes para un uso creativo del español

Kolekcja kart obrazkowych rozwijających znajomość języka hiszpańskiego na poziomach B1-B2.

Zestaw składa się z 75 luźnych kart z fotografiami reprezentującymi koncepty, pojęcia, idee, uczucia, emocje oraz zagadnienia związane z kondycją współczesnego świata i człowieka.

Na odwrocie każdej z kart znajduje się zestaw pytań i słów kluczowych nawiązujących do tematu zaprezentowanego na obrazku i zachęcających do samodzielnej wypowiedzi bądź dyskusji.

Cele językowe:
• rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej języku hiszpańskim, 
• ćwiczenie technik argumentacji,
• nauka słownictwa i wyrażeń hiszpańskich.

Poziom trudności językowej: B1-B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Marco común europeo de referencia para las lenguas), przy czym minimalny poziom znajomości języka niezbędny do rozpoczęcia pracy z wybranymi kartami to A2-B1.

Grupa docelowa: młodzież i osoby dorosłe

Zastosowanie: karty znajdują zastosowanie zarówno w realiach szkolnych (jako uzupełnienie typowych lekcji języka hiszpańskiego), jak również na różnego rodzaju kursach w szkołach lub zajęciach z konwersacji.

Metody pracy: 
• prowadzenie dyskusji na forum całej klasy / grupy
• praca z podziałem na małe grupy (każda grupa pracuje nad innym tematem),
• praca indywidualna (indywidualna konwersacja) z nauczycielem lub lektorem,
• praca samodzielna (na przykład w formie pisemnego zadania domowego lub przygotowania wystąpienia ustnego na następne zajęcia).

Zalety: karty dzięki doborowi interesujących i skłaniających do refleksji tematów w naturalny sposób zachęcają do samodzielnego formułowania wypowiedzi i wyrażania opinii w języku hiszpańskim, a tym samym do budowania i umacniania własnego zasobu kompetencji językowych.

Kolekcja kart ELI Láminas Fotográficas stanowi doskonałą pomoc dla nauczycieli i lektorów poszukujących dodatkowych materiałów do wykorzystania na zajęciach w klasie lub na kursach językowych.

Przykładowe tematy kart:
• globalizacja
• skażenie środowiska naturalnego
• alternatywne źródła energii
• zwyczaje żywieniowe
• prawa człowieka
• rasizm
• problemy społeczne
• nowe technologie
• rozwój człowieka
• rodzina

Zestaw zawiera:
• 75 kolorowych obustronnych kart formatu 19,5x13cm
• instrukcję 
• kartonowe pudełko

Autor: Joy Oliver
ISBN: 9788853613585


ELI Láminas Fotográficas - Imágenes para un uso creativo del español

Una colección de 76 láminas fotográficas para utilizar como detonante de la conversación en clase, para un alumnado de nivel intermedio y avanzado.

Las imágenes han sido seleccionadas para estimular la reflexión y la discusión sobre temas de actualidad y de gran interés: el debate se inicia por una pregunta y se desarrolla utilizando palabras clave impresas en el dorso de la carta, junto con una miniatura de la imagen en cuestión.
La guía propone diferentes recorridos didácticos agrupados por temas, así como sugerencias para diversificar la utilización de las láminas ELI y animar la producción oral.

Algunos de los temas propuestos son:
• Globalización
• Contaminación
• Energías alternativas
• Costumbres alimenticias
• Derechos humanos
• Racismo
• Problemas sociales
• Desrrollo y subdesarrollo

de Joy Oliver
ISBN: 9788853613585

Klienci zakupili również