ELI Foto Karten Deutsch - karty obrazkowe

Skrócony opis

ELI Foto Karten Deutsch - Bilder für einen kreativen Gebrauch des Deutschen Kolekcja kart obrazkowych rozwijających znajomość języka niemieckiego na poziomach B1-B2 . Zestaw składa się z 75 luźnych kart z fotografiami reprezentującymi...

Informacje dodatkowe :

  • Producent: ELI PUBLISHING (ELI European Language Institute)
 75.90 PLN  Cena: 68.31 PLN 
Ilość :ELI Foto Karten Deutsch - Bilder für einen kreativen Gebrauch des Deutschen

Kolekcja kart obrazkowych rozwijających znajomość języka niemieckiego na poziomach B1-B2.

Zestaw składa się z 75 luźnych kart z fotografiami reprezentującymi koncepty, pojęcia, idee, uczucia, emocje oraz zagadnienia związane z kondycją współczesnego świata i człowieka.

Na odwrocie każdej z kart znajduje się zestaw pytań i słów kluczowych nawiązujących do tematu zaprezentowanego na obrazku i zachęcających do samodzielnej wypowiedzi bądź dyskusji.Cele językowe:
• rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej języku niemieckim, 
• ćwiczenie technik argumentacji,
• nauka słownictwa i wyrażeń niemieckich.

Poziom trudności językowej: B1-B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Gemeinsamer Europäische Referenzrahmen), przy czym minimalny poziom znajomości języka niezbędny do rozpoczęcia pracy z wybranymi kartami to A2-B1.

Grupa docelowa: młodzież i osoby dorosłe

Zastosowanie: karty znajdują zastosowanie zarówno w realiach szkolnych (jako uzupełnienie typowych lekcji języka niemieckiego), jak również na różnego rodzaju kursach w szkołach lub zajęciach z konwersacji.

Metody pracy: 
• prowadzenie dyskusji na forum całej klasy / grupy
• praca z podziałem na małe grupy (każda grupa pracuje nad innym tematem),
• praca indywidualna (indywidualna konwersacja) z nauczycielem lub lektorem,
• praca samodzielna (na przykład w formie pisemnego zadania domowego lub przygotowania wystąpienia ustnego na następne zajęcia).

Zalety: karty dzięki doborowi interesujących i skłaniających do refleksji tematów w naturalny sposób zachęcają do samodzielnego formułowania wypowiedzi i wyrażania opinii w języku niemieckim, a tym samym do budowania i umacniania własnego zasobu kompetencji językowych.

Kolekcja kart ELI Foto Karten Deutsch  stanowi doskonałą pomoc dla nauczycieli i lektorów poszukujących dodatkowych materiałów do wykorzystania na zajęciach w klasie lub na kursach językowych.

Przykładowe tematy kart:
• globalizacja
• skażenie środowiska naturalnego
• alternatywne źródła energii
• zwyczaje żywieniowe
• prawa człowieka
• rasizm
• problemy społeczne
• nowe technologie
• rozwój człowieka
• rodzina

Zestaw zawiera:
• 75 kolorowych obustronnych kart formatu 19,5x13cm
• instrukcję 
• kartonowe pudełko

Autor: Joy Oliver
ISBN: 9788853613578

ELI Foto Karten Deutsch - Bilder für einen kreativen Gebrauch des Deutschen

Eine Sammlung von 76 fotografischen Lernkarten zur Diskussionsanregung im Unterricht für Schüler mit mittleren und fortgeschrittenen Sprachkenntnissen.

Eine wertvolle Hilfe für Lehrer, die mit der gesamten Klasse, paarweise oder in Gruppen, die mündliche Ausdrucksweise der Schüler üben wollen.
Die in der Verpackung enthaltene Anleitung bietet dem Lehrer in Makrothemen aufgeteilte Lehrpfade, sowie viele weitere Vorschläge zur Verbesserung der schriftlichen Sprachkenntnisse mit Hilfe der ELI Fotokarten.

Einige der vorgeschlagenen Themen:
• Globalisierung
• Umweltverschmutzung
• Alternative Energien
• Essgewohnheiten
• Menschenrechte
• Rassismus
• Soziale Probleme

von Joy Oliver
ISBN: 9788853613578

Znakomity zestaw niekonwencjonalnych fiszek. Na kartach są też propozycje słów kluczowych i pytań, które mogą wiązać się z ilustracjami, ale to tylko wskazówki. Karty można wykorzystać w sposób naprawdę elastyczny, w wielu kontekstach i w trakcie różnego rodzaju ćwiczeń językowych.

od Adrian Nikiel, Data dodania: 13/12/2012

Jedne z najlepszych kart obrazkowych, z jakimi miałam do czynienia. Prócz świetnego wykonania uwagę zwraca ciekawy wybór tematów i trafne propozycje ich rozwinięcia. Karty mogą przydać się w wielu sytuacjach i mogą stanowić wartościowe uzupełnienie i rozwinięcie w ramach różnych programów nauczania.

od Maria Oleśnicka, Data dodania: 17/12/2012

Klienci zakupili również